DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Du har undervisats av Mig

28 augusti 1987

Vassula, kom, låt Mina Verk bli översatta till franska; Jag skall hjälpa dig; låt Mitt Bröd ges frikostigt;

Jag ska göra det Herre, jag vet att du ska hjälpa mig.

Vassula, Jag har överöst dig med urskillning och lärdomar; du har undervisats av Mig; Jag har gett dig Mitt Bröd ur Mina förråd; Jag har gett dig frukt från Min trädgård; Jag har ingjutit Mina Verk i dig för att upplysa denna värld genom att uppenbara Mitt Ansikte; kom, glöm inte varför Jag valde dig; var nöjd med vad Jag ger dig dotter; Jag har gett dig i överflöd av Livets träd för att mätta även andra; stöd dig på Mig, var beroende av Mig, skulle du vilja ge Mig allt du har?

Allt jag har är Ditt, Jag vill inte behålla något för mig själv.

allt du har är verkligen Mitt, men Jag har gett dig frihet att välja;

Att välja vad, Herre?

att välja mellan ont och gott; Jag har gett var och en denna frihet att välja;

Så om det är det enda jag har, väljer jag att stanna hos Dig.

låt Mig då binda dig fastare till Mig, låt Mig leda dig dit där Jag är mest eftersökt;

Jag älskar Dig, Fader. Må Din vilja ske.

älska Mig, barn; hör Mig, inte förrän Jag har fullbordat Mina Verk skall Jag lösa dina bojor och låta dig komma till Mig; Jag skall tillåta Mig att använda dig för att skriva ner Mina önskningar; Kärleken älskar dig; rita Mitt Tecken;

Jesus Kristus Guds älskade Son och Frälsare;

30 augusti 1987

(Kväll.)

Jesus?

Jag är;
vill du låta Mig vila i dig?

Ja, Herre.

Min blomma, sök Mig, längta lidelsefullt efter Mig, välsigna Mig,

Jag välsignar Dig, Herre.

ta emot Mina välsignelser också; ensam är du inte!

(Jag kände Hans närvaro, som om jag kunnat röra vid Honom.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message