DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tillåt Mig att leda dig blint

26 augusti 1987

Vassula, är du fortfarande villig att vara Min budbärare?

Ja, Herre, om Du fortfarande vill ha mig, trots all min oförmåga och brist.

barn, Jag skall hjälpa dig att fullgöra din uppgift, sedan skall Jag befria dig; Visheten skall undervisa dig; är du villig att avstå från din fritid och offra mer för Mig?

Ja, jag är villig.

här är Min arm, Jag skall stödja dig; Vassula, din tidsålder har förlorat alla andliga värden, inte desto mindre skall Jag alltid vara nära dig för att hjälpa dig; Jag är Jesus Kristus Guds älskade Son; Jag förbereder dig, tillåt Mig att leda dig blint, tro på Mig blint ända till slutet;1


1 Det betyder: ’tro utan att kräva bevis för detta’. Att tro blint ärar Honom.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message