DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

En reningsprocess

27 juli 1987

(Jag kommer med en känsla av övergivenhet. Gud känns inte så nära som förut.)

sörj inte, Min Vassula; Jag skall förklara allt för dig; Jag är nära dig;

28 juli 1987

(Fortfarande denna känsla av övergivenhet.)

Jesus, jag är så rädd att vilseleda människor när jag berättar för dem att jag ibland känner din hand som smeker mitt huvud. Kanske jag har fel? Det skulle vara hemskt om jag hade fel!

sörj inte, tro på Min Återlösande Kärlek; Jag har smekt dig så många gånger i det förflutna likaväl som nu; nej, Vassula, du har inte inbillat dig det; det är Jag, Jesus;

29 juli 1987

(Fortfarande med denna känsla av övergivenhet.)

Jesus?

Jag är; Jag har sagt dig att Mina band är eviga band; vad har du att vara rädd för? du tror felaktigt att eftersom du inte används1 som förut, så är Jag mindre nära dig, eller att Jag har övergivit dig, eller är arg på dig; nej; nej, Vassula, inte någon av dessa orsaker; Min Kärlek har inte förändrats, Jag har inte övergett dig, Jag skall fortsätta att inspirera dig;

30 juli 1987

(Jag är fortfarande orolig, varför kan jag inte känna Gud som förut?)

Jesus?

Jag är; kom, se på Mig; se, ja;

(Jag såg in i Guds ögon och smälte.)

oavsett vad du är, har Jag inte lyft dig och placerat dig i Mitt Hjärta? Vassula, Min Vassula, skulle Jag någonsin överge dig?2 betänk, Jag är Kärlek, och ända tills Jag kommer för att befria dig, skall Jag ingjuta Min Kärlek i dig; ela thipla mou, imé o Christos;3

31 juli 1987

Vassula, kom; Jag skall klargöra detta med din grundlösa rädsla för att bli övergiven; det är insikt som Jag lär dig, ta inte detta som att Jag har övergivit dig; skriv;

Jag ger dig Min nåd så att du når fram till en högre form av meditation, medan Jag samtidigt renar din själ för att nå detta högre mål; var försäkrad om, Min älskade, att Jag är hos dig och aldrig långt borta; Jag stimulerar din kärlek till Mig och stärker dig; en djupare tillbedjan och en starkare kärlek till Mig blir resultatet av allt detta;

Vassula, Jag önskar att du skall förvärva denna högre grad av meditation; du måste växa; älskade, stryk bort tvivlets alla skuggor ur ditt sinne – skuggor som oroar dig; Jag vill att du skall göra framsteg, Jag vill att din själ skall uppnå fullkomlighet och renhet; Jag skall leda din själ in i detta högre och subtilare ljus; när din själ renats, kommer den att erbjuda Mig dygder, inneslutna i fullkomlighet och renhet;

från meditation kommer du att uppnå en högre nivå av kontemplation; denna torka och känslan av övergivenhet som får dig att tänka ’allt är slut’, kommer av att Jag drar undan en del av Mitt Ljus; men var inte rädd; var glad att du känner skillnaden; genom att ta bort en del av Mitt Ljus förstärker Jag din längtan att söka Mig och så genomsyrar Jag dig med ett högre Ljus i ditt förstånd; allt Ljus är dock aldrig helt borta, för Jag låter alltid något Ljus vara kvar hos dig så att du kan se och följa det utan att snava;

Jag ger dig denna styrka att fortsätta söka Mig mer hängivet än någonsin; sök hos Mig efter Mina önskningar; Vassula, Jag skall aldrig någonsin lämna dig; varför, Jag är ju din Himmelske Fader som vill att du skall växa och blomma och detta är Mina Vägar; frukta inte men var vaken, somna aldrig; fortsätt att söka av Mig; du kommer att lära dig, Jag är din Lärare; älska Mig, Vassula; le mot Mig när du ser Mig och ta Min Hand när Jag räcker dig den; ta emot Min Frid och lita på Mig; kom Jag älskar dig;

O Fader, tack för att Du har lugnat mig och förklarat allt detta för mig; tack för Din undervisning. Jag älskar Dig!


1 I betydelsen att vara ett redskap för Gud.
2 Han sade detta med så stor ömhet, att endast Gud kan tala så.
3 Grekiska: Kom nära Mig, Jag är Kristus. (Jesus försökte trösta mig, och jag kände mig något bättre.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message