DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ödmjukhet, Kärlek och Tillbedjan

26 juli 1987

Min Gud?

Jag är, lilla barn, vem skulle leda dig längs just denna stig, om inte Jag, Gud, hade valt den för dig?

Till en början var jag mycket tveksam och oroade mig för att det kunde komma från den onde.

djävulen skulle ha flytt när du tillbad Mig; han hade blivit demaskerad och röjt sina försåtliga avsikter; han skulle inte tåla ödmjukhet, kärlek och tillbedjan; kom alltid ihåg detta; fatta Min hand och klättra,1 tröttna inte, ångra dina synder ofta;

hur skall du fortsätta nu?

Du frågar mig, Herre?

det gör Jag;

Jag kan inte fortsätta, om inte Du hjälper mig.

bra; den som går emot Mina önskningar spjärnar emot udden;


1 “Klättra” betyder här att göra andliga framsteg.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message