DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag uppväckte dig för Min ära

13 juli 1987

Vassula, för att vara Min budbärare måste du älska Mig så som Jag har lärt dig; levande, äntligen levande! Jag uppväckte dig från de döda!

Hur går det för de andra?

varelse, de andra väntar ännu på att uppväckas; Min Kärleks dagg skall falla över dem, Mitt Ljus skall övertäcka dem och de skall få nytt liv; skapelse, Jag skall återuppväcka dig! Jag uppväckte dig inte för din ära, Jag uppväckte dig för Min ära,

Ja, Herre.

lilla barn, kalla Mig Abba; ja, var nära Mig; Jag skall aldrig överge dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message