DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tala med Mig

18 juli 1987

(Jag känner mig inte i form för att skriva. sedan jag kom till Schweiz mår jag inte bra. Först var det influensan, följd av en infektion i munnen vilket gjorde att jag knappt kunde äta - sedan fick jag en stingande smärta i ena sidan, så att jag inte kunde sova på fem nätter, och den finns där ännu när influensan är över, plus infektion på läppen.)

kom; låt Mig säga dig, allt kommer från Mig; detta är Mitt sätt att rena dig;

dotter, Jag älskar dig, lär dig hur Jag arbetar; Jag skall hålla dig uppe även om du måste lida; Jag vårdar dig och kommer inte att tillåta någon fläck på din själ; förstå hur Jag arbetar, men känn Mig, låt Mig höra dig tala med Mig, kom ihåg Mig; Jag kommer aldrig att tillåta någonting att komma före Mig; Jag Jag kommer Först; när Jag putsar din själ kommer den att skina som guld, och nu skall Jag påminna dig om varför Jag utvalde dig; Jag utvalde dig för din obeskrivliga uselhet och svaghet; Jag är en Barmhärtighetens Gud;

nu får du arbeta, men ha alltid Mig i tankarna; Jag lämnar dig aldrig ur synhåll; se på Mina läppar när Jag talar till dig; Jag älskar dig, kom; res dig upp, se på Mig och låt Mig höra dig nu;

(Sant, jag hade försummat Gud sedan en tid. Detta att vi flyttat till ett annat land gjorde att jag blev upptagen med annat.)

tillåt Mig att använda dig för ännu en tid;

Ja, Herre.

ta emot Mina välsignelser;

Jag välsignar Dig, Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message