DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Alfa och Omega

12 juli 1987

Vassula, Jag jublar när du förstår;

(Ibland fattar jag till fullo att jag verkligen befinner mig hos Gud och att Han meddelar sig med mig på det här sättet, och då blir jag överlycklig! Det kommer i vågor, oftast förstår jag det, men inte till fullo.)

Vet Du om detta, Herre?

ja, Jag vet det mycket väl; Vassula, har du tänkt på Juan?
vi skall förena honom med Mig,

Min Gud!

Jag är;

Du tänker mycket på Juan!

han är Min älskade själ, Jag älskar honom, Jag vill ha honom nära Mig; Jag önskar leda honom till att bli en stor tjänare, O Vassula! vilka stora ting han kan göra för Mig!

Men Herre, det är omöjligt!! Till att börja med tror han inte på Dig; dessutom har han många sysslor i liv!

barn, inser du vem som leder dig?

Ja Min Gud...

Jag är Alfa och Omega, alltings Skapare, vet du om att han har sökt Mig i åratal!

Har han? Jag trodde att han inte trodde.

han har alltid trott, han har bara blivit vilseledd; Jag älskar honom och skall leda honom till att finna Mig; Jag är Kärlek och till Kärleken skall han komma, Jag skall fylla Honom med Min Kärlek, alla Mina välsignelser skall återställa honom;

älskade, nu måste du vila;

Herre, vill Du fortfarande att jag alltid skall falla på knä när jag skriver?

det vill Jag, vörda Min Närvaro;

Ja, Herre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message