DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min nya Kärlekssång

9 juli 2020

kom dotter, ta emot Min Frid; lyssna till Mig och skriv;

Min Nya Kärlekssång, som Jag har gett er, är en Gåva som har sparats för er tid, det är Min Bröllopssång sjungen av Mig, er Gud;

ur det oändliga, så som morgonstjärnan bland molnen, har Jag stigit ned från Min Tron, klädd i Gudomligt Ljus för att nå er alla, och när Jag dagligen öppnar Mina Läppar för att besjunga Min älskade tillsammans med alla Mina Änglar och Helgon, då strömmar en bländande stråle ljus ur Min Mun, med blixtrande ljus som omsluter världens mörker, och med Mitt Ord, som är Livets Ord, kommer moln och mörker att skingras och lösas upp som dimma vid varje Ord som droppar från Mina Läppar;

Mina Sånger är klädda i Majestät, Min Vassula, och Kunglig Makt som överskrider världarna, parfymerar dem med Min Bruds väldoft; Min Sötma och Kärlek är sötare än honungskakans; har Jag inte, under alla dessa år, visat dig tecken på Min Kärlek? har Jag inte omfamnat er alla med kärleksfulla kyssar från Min Mun? har ni inte lagt märke till Min ömsinta Kärleksblick och mina kärleksfulla smekningar på er kind? en älskvärdhet som överträffar allt förstånd; tveka och vackla inte, öppna er mun så ska Jag mata er direkt med Mina Ord från Min Mun för att ni ska få del av Vishetens storslagenhet;

Jag öppnar Mina Läppar för att sjunga till Min Brud 1 som lovprisar Mitt Namn dag och natt, Jag är Närvarande inom henne och bevarar henne levande omgiven av Mina Änglar som delar Min Glädje; förstå att Min Närvaro i fullt Majestät överskrider Jord och Himmel, för Mitt Namn darrar jorden och Himlarna skälver eftersom inget annat Namn är så Ädelt och Majestätiskt som Mitt; Jag sjunger till Min Brud om att ge Mig vad som tillkommer Mig, och Jag, i Min översvallande Kärlek till Min Älskade, vill fortsätta bevara de Kungliga Gåvorna intakta som Jag gett dig; 2 förstår du? i era dagar reser Jag Mig som en ljus strålande sol för att leta efter Min Brud som Mitt Hjärta längtar efter; har Jag inte tillåtelse att samtala med Min Brud? 3

och du som glömde din Skapare och Brudgum vid ditt hjärtas dörr, har du ingen längtan 4 att komma ut ur din mörka grav och se Min Äras Ljus? vill du inte att Jag blåser in Min Livsande i dig? fråga inte Vem det är, Han som står framför dig i Gudomliga Slöjor? Jag knackar nu på ditt hjärtas dörr, du har låtit Mig vänta länge nog; hur länge ska du låta Mig vänta, Min älskade, öppna ditt hjärta och känn igen Mig för här är Jag Är, din Konung och Brudgum; Han är den som är gömd bakom de Gudomliga Slöjorna;

Min uppenbarelse är en skepnad av ljus, fylld av underbar nåd med Majestät och Härlighet; Min tunika, behagligt doftande av rökelse, 5 skimrar i skymningen, broderad med guld, safirer och glittrande dyrbara stenar; fram till nu har du aldrig nedlåtit dig att begrunda Mig i Min Härlighet som är gömd bakom Min Slöja; om du öppnar ditt hjärtas dörr kommer Min Slöja att lyftas undan och Mitt Heliga Ansikte kommer omedelbart att avslöjas för dig och förvandla din andning till rökelse; se inte bort, Min älskade, darra inte och var inte rädd för Min överväldigande Närvaro utan öppna ditt hjärta för Mig, din Brudgum, för du har alltid tillhört Mig och ingen annan; förstår du? öppna och be Mig att träda in i ditt hjärta och Jag kommer att återställa det med vigd olja; be Mig att upplysa din själ och Jag kommer att utplåna syndens mörker i dig; i din själs vilda natur kommer Jag att få den att blomma; be Mig att ta bort din uselhet, hjärtats kyla och din oförmåga och Jag kommer att trösta och bada dig i Mitt varma Ljus; med rinnande olja 6från Mina Fingrar kommer Jag att uppfylla och välsigna ditt hjärta, genomsyra det och helga det med Mitt Namns Smörjelse, smälta ned ditt elände och din apati och för alltid ersätta det med Min Gudomlighet; Mina Gudomliga Kyssar på din panna kommer att märka dig som Min, så tillåt inte din svaghet att ta över;

för Jag är de ödmjukas Gud

då, som en Brudgum som leder sin brud till Altaret, och ditt huvud vilar mot Min Axel, kommer Jag att leda dig till Min Kungliga Festmåltid, med Min vänstra Arm om din midja håller Jag dig tätt omfamnad så att vi tillsammans får festa på Mitt Kungliga Hus frikostighet; tillsammans med Mig kommer du inte att sakna något; Jag vill smycka och förse din själ med Mitt Namns Ära och Min Gudomlighet, Jag skall klä dig i brokader, och din brudklänning doftar av myrra och aloe och senare när vi sitter nära varandra på vår Äktenskapssäng, täckt med en gyllene sänghimmel, kommer Jag att överskugga dig helt med Mig Själv och sudda ut din ungdoms synder;

Jag kommer att undervisa dig ömsint
om den rätta vägen som du bör gå;

Jag har anförtrott dig att bära Mina mest värdefulla gåvor: Min Törnekrona, Mina Spikar och Mitt Kors, som en påminnelse om hur Stor Kärleken är som Jag älskar dig med; Jag kommer att upprätthålla dig, Min älskade, och lära dig med kärleksfulla viskningar Enhetens Bön, spela på Min elfenbensharpa och sjunga Min Sång om Dygd och Kärlek, Min Sång blandad med Vishet; för Jag är sjuk av kärlek till dig; och du, Min Egen, ju mer du kommer att älska Mig, desto mer kommer du att bli centrerad i djupet av Mitt Bröst;

Min närhet till dig ger glans åt din själ, och leder till en ädel födelse i Mig; för natten måste ge efter för ljus; Jag kommer att vara ditt skydd om dagen och stjärnljus om natten; vid svårigheter kommer Jag alltid att vara med dig; Jag vill stå vid din sida för alltid och för evigt… 7 har du något att säga Mig, Min Vassula?

oh, vad jag än säger kommer jag till korta, fyll min mun med Dina Ord så att jag i min tur kan sjunga värdigt för Dig om den godhet Du har visat mig; hur kunde du genomföra så mycket i en sådan mörk själ som min? när jag märker mitt elände vill jag klaga och gråta… trots det, vallade Du mig milt utan någon stav vid Din sida, Du höjde inte ögonbrynet eller gav mig en sträng Blick, Du talade till mig med ömhet, med läppar fuktade av nåd som lugnade mig; Du böjde dig ned från Himlen, från Din Gudomliga Tron som är omgiven av Keruber, in i mitt liv för att äkta mig trots mitt elände; 8utan att bry Dig om att värdet på Din Ärofulla Spira riskerade att förminskas;

och nu har Du lagt en Ny Sång i min mun! en Lovsång, en Bröllopssång, en sång om Kärlek att sjungas för alla Församlingar… för att de ska förstå Vem Han är som står utanför deras hjärtas dörr, vem denna Ärans Konung som denna jord, med allt vad den innehåller, tillhör, världen och alla som bor i den… vem är Den som står som en pelare av ren rökelse, som glimmar i stjärnljuset under stjärnorna, parfymerar hela världsalltet, och vem är Han som förberett en enorm Festmåltid för Sin brud, och som väntar tålmodigt i tystnad på att hon ska vakna från glömskans land för att smörja henne? utan Din Närvaro skulle vi vara som vatten som dunstar bort, som en försvinnande skugga i natten, som en fallande stjärna som dör i ett enormt universum; utan den minsta tvekan skyndade Du iväg från Din Kungliga Tron som en Duva från Himlen som kom för att vila på mig, 9 på mitt fruktansvärda elände;

ur glömskans dal väckte Du upp mitt minne så att jag kom ihåg och kände igen Dig, min Älskade Kristus, Du lyfte upp mig ur intighetens grop, och då höll jag hårt fast vid Dig, jag grep tag i kanten på Din tunika i rädsla för att Du skulle vända ryggen till mig och gå; jag tog ett hårt tag om Din tunika för att aldrig mer lämna Dig; då visste jag att jag är Min Älskades och min Älskade är min; Han ägde mig men jag ägde också Honom;

Dina avsikter rullades upp framför mina ögon, och jag kände igen Vägen, Sanningen och Livet, så hur kunde jag låta min Älskade vänta? mina kinder rodnade i glädjefullt rus, som på ett lyckligt barn som brister ut i ett porlande glädjeskratt, när jag hade upptäckt att min Brudgum är min Frälsare och mitt Allt, klädd i Majestät, majestätiskt rak som en väldoftande rökelsepelare!

Min Älskade, sedan din födelse har Jag inte gjort någon hemlighet av Min Kärlek och Trofasthet till dig; innan du föddes, Vassula, var du Min! Mina ögon hade aldrig lämnat dig; Jag hade gift Mig med dig på ett mystiskt vis 10 för att du skulle blomstra i Mina Händer till Min större Ära för att kunna gå vidare med Mina planer med dig; Jag är känd för att uppnå och kröna Mina planer med framgång, för Jag har Kunglig Makt, Glans och Majestät; ja som en Brudgum som överöser sin älskade brud med Gåvor, varje minut av ditt liv har Jag krönt dig med kransar av Kärlek; med de allra dyrbaraste gåvor: Mitt Kors, Mina Spikar och Min Törnekrona, Min belöning är obeskrivlig; och nu, av hela ditt hjärta placera din högra hand i Min och tillåt Mig, din Brudgum, att med kunglig storsinthet behålla dig för Mig Själv och föra dig in i Mitt Hjärtas Bröllopskammare, ditt Hem för evigt;

o ja! berusad av kärlek äktade Jag dig, 11 sedan tillät Jag dig, Min brud 12 att lyfta Slöjorna som dolde Min Gudomlighet för att betrakta Mitt Heliga Ansikte dag och natt, ansikte mot ansikte; du vacklade plötsligt till när du betraktade Mitt Lysande Ansikte, men Jag höll dig stadigt i Min Famn, stärkte dig, uppmuntrade dig och erbjud dig en upphöjd gåva, Jag erbjöd dig att bli delaktig av Mina Gudomliga Mysterier; Jag erbjöd dig att dricka Mitt Mystiska Vin; berusad av Mitt Mystiska Vin bad du om mer; segerrik erbjöd Jag dig Min Bägare; av hela Mitt Hjärta uppvaktade Jag dig med att även ta del av Mitt Mystiska Bröd, tecken på Min stora Kärlek och Brudgummens Gåva som visar Sin Kärlek för Sin smorda brud; i Mitt Hjärtas Bröllopskammare, bevisade Jag för dig att du är ben av Mina Ben, kött av Mitt Kött, eftersom Jag matade dig med Mitt Mystiska Bröd och Vin; oh, Vassula, Jag hade bevarat dessa Gåvor för dig, från all Evighet, för din Frälsning;

ända sedan Du lät mig återfödas har jag, inför varje församling, förkunnat Din Rättfärdighet och jag tror inte att jag har gjort någon hemlighet av Din Kärlek och Trofasthet, inte heller av Din Ömhet;

Med Gudomliga Kyssar har Du satt Ditt sigill på min panna, Du gjorde min tunga redo som en flitig skrivares penna, 13 på så vis formar Du Dina brudar, Du kröner dem med kransar av Kärlek, och uppehåller dem med Din Muns Kärleksfulla Kyssar till ljudet av Din elfenbensharpa; Du klär dem rikligt i gyllene brokader, Du kröner dem med juveler från Din Törnekrona; Du helgar deras andedräkt, Du överöser dem med ett störtregn av Välsignelser och som om de vore brevduvor täcker Du deras vingar med guld för att bära dina Välsignelser vida omkring så att folken ropar och sjunger av glädje;

Gud, Du är så älskansvärd; Du är den allra vackraste; Ditt Tema är andlig undervisning och dygd; Din Ära ojämförlig; Din stig, täckt med safirer, leder till Ditt Hjärtas Mystiska Kammare; därinne odödliggör Du varje brud med ditt Mystiska Bröd och Mystiska Vin för att de värdigt ska kunna träda in i Ditt Kungarike medan Dina Änglar förkunnar Din triumf! och Du, i Din ståt, uppmuntrar Din brud och viskar ömt i hennes öra: ”Jag Är 14 är din Brudgum, alla dagar och varje dag, för Jag är förenad med dig och ett med dig; sjunk in i Mig totalt och bli en ande med Mig så att du inte längre tillhör världen; när Jag nu har förfört dig och du är förälskad i Mig kommer Jag att äga dig och du kommer att äga Mig; nu är du din Älskades och det är Mig du begär; Jag skall förvandla dig till en gud som ett resultat av Vår Gudomliga Förening;”

Ja, Min kärleksfulla brud, hör Min Röst och gläd dig över den väldoftande Sötman i Min Lovsång, om du bara helt kunde inse hur väldigt nära Jag är dig; Min önskan var att sätta dig som ett sigill på Mitt Hjärta; Jag är nu din ljuvliga väldoft, Vassula, som omfamnar dig fullständigt, helt sammanflätad med Mig är du på insidan av Livet, 15 du tillhör Mitt Rikes Hushåll; vem som än dricker värdigt av Mitt Mystiska Vin, kommer att bli berusad av Dess sötma och av hela sitt hjärta längta efter mer; och när de kommer att äta av Mitt Mystiska Bröd kommer deras hjärtan att slå extra slag av outsäglig glädje och välbehag; nära Mig kommer deras själ att prydas med Ljus som kommer från Mig; bländade av Mitt Ljus kommer Jag att, nu och då, tillåta dem att lyfta av sin brudslöja och fästa avseende vid Mig för att söta sina hjärtan;

var medveten om, Min Älskade Vassula, att Jag har upplyft dig för Mig Själv och för Min Frälsningsplan att vara Mitt eko; Jag har placerat dig som en blomma bland tistlar för att påminna världen om att alla själar som Jag är förenad med blir Mina brudar; den som finner Mig, finner Livet, Jag kommer att höja Min Röst och sjunga tillsammans med Mina Änglar, ut till världens ändar, till öknarna, till städerna, till gravarna, till alla som bor på denna jord för att de ska Veta att även om de har glömt Mig så har Jag aldrig glömt dem därför att de är alltför värdefulla i Mina Ögon; Min Kärlekssång kommer att förvandla öknarna till grönskande trädgårdar, och på de ofruktbara höjderna kommer brusande floder att välla fram;

Jag skall göra allting nytt… 16

oh, i Min Gudomliga Kärlekssång finns oräkneliga hjärtslag som klappar oavbrutet med nostalgiska suckar i längtan efter att förkunna Min Sång för att väcka varje hjärta; fråga inte varför Jag kallas Livet, din Brudgum säger till dig: Jag som är över alla ljus är Livet därför utan Mig kan du inte leva eller vara 17 i mörker, och inget annat kan existera heller; detta är Kristus, din Frälsare, som talar om för dig att ta skydd i Min Nåd;

Jag har visat Min kraft i dig, Min Vassula, och utfört underverk, och genom dig, Min brud, har Jag visat Min Ömhet och Min Nåd för världen; Jag kommer att fortsätta att fylla din mun med Gudomlig Vishet; ju närmare du är Mig, desto lättare blir det för din Brudgum, tillsammans med Hans Mor, som också är din Mor, att fortsätta förbereda dig tills du uppnår fulländning 18 Mitt Arbete vore ofullbordat om Jag inte lyckades fullkomna dig i din kärlek;

genom Min Lovsång uppenbarar Jag ännu en gång Min Eviga Kärlek och Trohet för Min Brud; 19 bergen och höjderna ekar med Välsignelser av ljudet från Min Kungliga Lovsång; de väldoftande blomknopparna öppnas kvickt vid ljudet av Min Sång och skickar sin väldoft högt upp i skyn och bugar djupt vid ljudet från Min melodiösa Stämma; Jag visar Min stora Välvilja och vakar över dig som Min Ögonsten;

så kom! 20 hur mycket längre till vill du gömma dig i din gravs mörker? hur mycket längre behöver Jag vänta på att du ska öppna ditt hjärtas dörr? släpp in Mig för att uppenbara för dig Livets stig, som en skriftrulle som rullas ut; Jag skall ikläda dig Min Ljuvlighet och Renhet så att du liknar ett elfenbenstorn; Jag är din Kungliga Klädedräkt; oh, 21 Vassula, Mitt Hjärtas välsignade, från dina läppar, som har Jag smort, skall Jag tala; Jag skall handla genom dig och uppenbara Mig på dig precis som Jag har övertäckt dig med Mig Själv många gånger förut; Jag kommer aldrig att upphöra att samtala med dig och undervisa dig med Vishet;

se! nu kallar Jag på alla er som är Min säd, som är ben av Mina Ben, kött av Mitt Kött att komma och smaka de intima fröjderna från Brudgummens Hjärta och du kommer att ha hela Gudomen boende inom dig! vila nu ditt huvud mot Mig, Min duva, och tillåt Mig att vila i din tystnad; ic

 


1 Kyrkan och församlingen

2 Jesus talar till Sin Kyrka

3 Jag tror det är dubbel betydelse här: brud står för kyrkan och själen

4 på samma gång hörde jag ordet ’förnimmelse’

5 Rökelse står för Kristus Gudomlighet

6 Olja är en symbolisk representation för Guds närvaro och Namn

7 Efter en stunds paus

8 Kristus visade mig, när jag fortfarande var ett barn, att Han förenade oss i ett andligt äktenskap

9 I en vision jag såg för några år sedan flög en vit duva i cirklar bland folket i en kyrka, duvan valde att landa på min utsträckta hand och tillät mig att föra den mot min kind

10 När jag var runt 10 år drömde jag att Kristus gifte sig med mig just efter att Hans mor med glädje hade justerat min brudklänning

11 Andligen

12 Jag tror att Kristus här talar till alla dem som älskar Honom

13 Ps 45: 1

14 Herrens Namn: Jag Är

15 ’Livet’ kan förstås som ’Kristus’ eller i Guds Bröst

16 Upp 21: 5

17 Ordet ’vara’ skall förstås som ’existera’

18 Detta väckte åter minnet av en dröm om när jag hade gift mig med Kristus, tog vår Heliga Moder emot mig med glädje och fixade min brudklänning, min frisyr och allt för att bli presentabel för Hennes Son

19 Kyrkan

20 Herren kallar alla dem som fortfarande inte känner Honom

21 Detta ’oh’ var mer en suck än någon annan betydelse

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message