DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är Din själs Tröstare

19 oktober 2020

var uppmärksam, Mitt barn, låt inte din själ oroas, för Jag, Jesus, är alltid vid din sida; återhämta dig i dina böner och låt dem bli ett medel för ett närmande till enhet med Mig; skulle inte Brudgummen glädjas över dessa privata stunder med Sin Älskade Brud? kom ihåg att alla böner vid olika tider på dagen fullkomnas genom den ständiga bönen;

din själs Tröstare, det är Jag; kom ihåg detta och tvivla aldrig på att Jag är din Lärare och Fostrare; allt vad du lärt kommer från Mig; Jag har bett dig att vidarebefordra Mina Budskap, men inte att övertyga dem som inte vill tro;

be mer, därför att det är så mycket ondska i denna värld, så få är på den rätta stigen och så många är på den felaktiga vägen till helvetet; de faller ned i helvetet som snö faller på jorden, be för alla dem som behöver helande, behöver böner; tillsammans, dotter, ska vi arbeta, släpp inte Min Hand som håller din hand; vila i Mig, din Brudgum;

Jag skall fortsätta Min Kärlekssång till tröst och som ett lyft för din själ; Jag är Kärlek; ic

 

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message