DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Herre, förbarma Dig över mig, syndare!

13 mars 2020

kalla samman folket och tala om för dem: utan ånger och sanningsenliga böner kommer denna ondska att vara längre än ni tror; vänd er till Mig, er Gud och ångra er; en uppriktig och universell bön kommer att nå Mig, er Gud; fasta jagar bort demoner; vilket offer som helst är acceptabelt för Mig, gör er av med er ljumma ande, avstå från era onda handlingar och sök fred med Mig, er Gud; låt Mig få höra: ”Herre, förbarma Dig över mig syndare!” och Jag ska visa medlidande; och Jag ska låta välsignelser regna över er alla; kom, var inte rädda; Jag lyssnar... ic

Gud kommer att lyssna om vi ångrar oss och ändrar vår ljumma inställning till Gud, och Han vill vara nådefull och ge oss frid; vi skall be för världen; be Honom att visa Sitt Ansikte och lysa över oss; bönfall om att Han nådefullt vill ta emot våra förböner… vi skall också be att Hans SLIG-budskap skall få snabb spridning, och lika ödmjukt tas emot som du tog emot dem; be särskilt för Italien eftersom SLIG-budskapen inte mottagits av folket som istället slog dövörat till och förföljde dem, som jag tidigare förklarat;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message