DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Era hjärtan må vara brustna, men så är även Mitt

12 april 2020

Herre!

Jag är, oh Vassula! Mitt barn, låt Mig få höra ett ljud av Hopp, era hjärtan må vara brustna1, men så är även Mitt, kom och låt era hjärtan flöda som floder inför Mig, generation, och ni kommer inte att tyna bort! Jag är ert Hopp och er Make, vilken Make skulle inte ta hand om Sina egna? Jag är er fasta och säkra grund som ni står på;

er generation har förargat Min Fader bortom alla gränser, fråga inte, ”varför har Du slagit ned oss utan hopp om något botemedel?”2 måste Jag påminna er om hur många gånger ni har syndat? behöver Jag påminna er om hur många gånger ni har uteslutit Mig ur era hjärtan, generation? ni har själva dragit på er detta onda, en ondska som Jag har varnat er för, och förutsagt, att denna eld som ’bränner’ er inifrån skulle komma; hör Mig: det finns ingen annan Frälsare än Jag; Jag är er Gud och Jag upprepar, Jag har aldrig uppmanat er att vara ondskefulla, och det vet ni; men Jag är Herre och Frälsare och Jag är känd för att förlåta och glömma när syndaren kommer till Mig med ett förkrossat hjärta, ångrar sig och ber om att bli förlåten!

Vassula, Jag är känd för att vara barmhärtig, torka bort sorgsna tårar, för att se efter Min flock och trösta er; Jag är känd för att ha störtat härskare, kullkastat länder och kungariken, skulle Jag då inte klara av att utsläcka en elak och okontrollerad sjukdom som förstört för så många av er? men Jag behöver höra ett rop av ånger; någons böner och kärleksfulla offer accepteras av Mig och Min Fader; den dag då denna generation ropar ut Mitt Namn kommer Jag att rädda dem från deras lidanden; Jag kommer att förminska denna ’storm’ med bara ett allsmäktigt Ord, för Jag är känd för att snabbt komma till Mina barns räddning; men denna generation har svårt för att böja sig och lära, inte ens nu när de går på glödheta kol med lik i högar runt om sig vill de lyssna på Mig;

Jag har sänt så många tecken till er generation men ni har blundat för dem; Jag har enträget skickat Mina tjänare profeterna för att ropa till er om att ångra er och omvända er från era onda vägar och förbättra ert beteende men ni har slagit dövörat till för att slippa höra; era synder studsar nu tillbaka på er själva;

kom! fäst ert sinne vid helighet, bind ert hjärta till Mitt Heliga Hjärta så att Jag får återuppliva er, för Jag är ert enda Hopp, då behöver ingen säga åt er: ”gå inte ut på öppna fältet, vandra inte längs vägarna”,3 för den osynliga fienden finns vart ni än går: Jag Är finns med er, otämjda generation, för Jag är en Far för er alla och ni är Mina älskade skyddslingar;

Jag har skapat er, generation, för att spira som vinplantor, planterade i Mina Himmelska Gårdar, med lummig grönska och vattnad av Livets Flod; ni var en gång Mitt Palats stolthet; ni var inte ämnade att torka ut, men i er fåfänga valde ni att vända er bort från Mitt Ljus, Ursprunget till ert Liv; då torkade era stammar ut, bladen skälvde, ramlade av och skingrades; Hoppet som kom från Mig var borta; ynnesten tillhörde det förgångna; man trampade på er, de vinplantor som Jag omsorgsfullt planterat låg nu i dödsskugga; vem var det som ni så dåraktigt avvisade? har ni blivit syndens avkomma? öppna ögonen och se er omkring! ödeläggelse och ruiner omger er, ni bor på en kyrkogård precis som de döda, detta är vad ni själva dragit på er, generation, för att ni har förnekat Mig i alla dessa år;

lyft er blick och se på Mitt Heliga Ansikte och vid denna åsyn kommer ni att växa, strålande av glädje med upplyft och pulserande hjärta medan Min Helige Ande kommer att flöda till er från Min Himmelska Tron för att återuppliva er och återinföra er i Mina Himmelska Gårdar; era snedsprång kommer att tillhöra det förgångna; med renade händer vita som snö,4 och med en rättfärdighet stor som en ocean; många av er kommer att nå Mitt Ljus; så säg inte: ”Guds Barmhärtighet är begränsad” eller ”mina synder är för många och omfattande för att bli förlåtna”; hör på Mig: ångra er, kalla på Mig, och ge upp era synder, se till att er ånger är uppriktig, låt den bli till en lugnande väldoft som når Min Fader i Himlen och Min Fader och Jag kommer att förlåta er och återuppliva er; krön Mig med kransar av kärlek; allt Jag behöver är kärlek;

be Vassula att du ska slippa frestas, låt din Konung glädjas i dig… ära Mig din Gud; lovprisa Mitt Heliga Namn på alla sätt; Jag är alltid vid din sida barn! kom! IC

 


1 På grund av pandemin lider många människor, antingen genom att förlora sina liv eller genom att förlora sina jobb

2 Botemedel mot covid-19.

3 Jeremia 6:25, här Bibel 2000

4 Jag förstod ordet som: renad från synd

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message