DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Dessa dagar är de sista i er tidsålder

11 november 2019

Min Herre tillåt Ditt Hus att vara som ett olivträd som förnyas varje år med rikligt med frukt, visa Din ynnest emot oss Herre, och bygg upp dessa spillror som vi har blivit;

håll dessa lagbrytare borta från oss, förvisa dem från Ditt Hus, så att de inte slår Dina Trogna, så att de inte fördärvar Ditt Hus,

de är falska och korrupta, men Du som från början är Enväldig Härskare, kan ödmjuka dem, för de har gått på avvägar och blivit vilseledda...

Min Vassula, frid vare med dig! hör på Mig: Jag är med dig; innan Min Kyrka kvävs av törnen och tistlar ska Jag ingripa; Jag har varnat dig de senaste åren, Mitt barn, att Min Kropp är fylld med törnen; törnen som har planterats i Mitt Hus; Jag bad dig då att dra ut dem! var inte rädd, för Jag kommer från ovan och skall göra framryckningar i Mitt Hus, och Jag säger dig, hycklare kommer inte att tillåtas i mitt Hus, ingen av dem kommer att få behålla sin post;

Himlen arbetar på att leda mot enhet vilket gör Splittraren ursinnig, fienden har bedragit många, för han skingrar medan Jag församlar; fjättrade i tron på sin egen rättfärdighet ignorerar de Mina order och föraktar varningarna som Jag har gett dem;

Herre, Dina Ord i dessa budskap har inte nått deras öron, och även om budskapen nått dem accepteras de inte; så hur ska de då känna till dina varningar? hur ska de kunna varnas att följa Dina order när många i Ditt Hus, som har nycklarna till Ditt Rike, ignorerar Dina uttalanden;

Min budbärare, var inte frustrerad för den Helige Ande är verksam i Mitt Hus, svävande över Det och inom Det; många av medlemmarna i Mitt Hus vilar tungt på Mig för de vägrar att höra Andens klagan, dock, har Jag behållit en kvarleva för Mig Själv, bara en återstod utvald av nåd som kommer att leda Min Kyrka till en…

I alla dessa år har Jag inte talat i hemlighet eller i gåtor, dotter, som kvarnstenen maler mjölet och finfördelar det, på samma sätt förädlades Mina Ord och gavs till er så att varje själ ska finna dem lätta att förstå;

hör på Mig, Jag riktade Mig till dig med mildhet och bad dig att gå ut till länder och predika Mitt Ord för dem och varna dem alla, från den högste till den lägste, att de alla ska ångra sig, fasta och be, och att alla skall avsäga sig sina illvilliga handlingar, för dessa dagar är de sista i er tidsålder, Jag har sagt till Min Kyrka att om de inte försonas och avtalar om enhet kommer himmel och jord att skaka och haven att rytande ändra plats; på grund av deras oböjliga hjärtan har deras illojalitet reducerat Mitt Hus till en öken; dagarna är nära nu när ni kommer att fly i vild panik, ni kommer att jämra er när ni ser svavelklot av eld falla från ovan och bränna upp er… Jag har visat er Min vänlighet, generation, Mitt tålamod, Min ömhet och Min faderliga kärlek, och att Jag är er Frälsare; Jag väntade och Jag väntar fortfarande på att Mitt Hus skall hörsamma Mina varningens rop; Mitt rop på att ni ska skapa fred ibland er, ni som bär Mitt Namn, och besluta om ett gemensamt datum för Påsk; men, intill dessa dagar har ni vänt bort blicken för det faller er inte i smaken att förenas; ni har varnats, inte bara en gång utan ett otal gånger; himlen sörjer, för på samma sätt som Mina Ord uttalades i skapelsens början, på samma sätt kommer Mina Ord att uttalas för att få Min Eld från ovan att rena denna jord från sot;

kom ihåg, dotter, i allt vad du företar dig, inkludera Mig, vi, oss?

ja, Herre, vi, oss...

bra, av allt vad din själ förmår håll Mig stadigt i ditt hjärta! var säker på Min Kärlek för dig och för alla dem som Jag har kallat att vara nära dig; Jag kommer att stötta dig i alla dina ansträngningar att leda Mitt Hus till enhet! Kärleken älskar dig… ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message