DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag, Jahve, din Fader, kommer att fortsätta tala genom dig

29 december 2018

Vassula lilla, är du medveten om de nådegåvor Jag gett dig för att du ska kunna höra Mig och vara i Min Närhet… Min transcendens överträffar allt förstånd och det har inget slut; du förstår att utan Mig kan du inte göra någonting… apostel, Jag har upphöjt dig… att vara i gemenskap med Mig och det gläder Mig enormt mycket; Jag har sagt tillsammans med Min Faders Hjärta1 att Jag vill vara din Beskyddare, och att du ska vara Tecknet på Min Kärlek; den Kärlek som Jag känner för hela mänskligheten; Jag har haft tålamod länge med hela denna generation och ur Min Faders Öga2 flödar tårar över av att se vilken ödeläggelse Vår skapelse är på väg mot;

Fader! människor vill inte förändras, eller ens tala om Dig!

så är det, och bland dem som Jag kallade var det få som lyssnade;

det är en kamp och istället för framsteg ser jag i vår värld mer otrevliga, omvälvande grymheter och upproriskt beteende samt dövhet...

inte länge till, Vassula, inte länge till… fortsätt vara trogen Mig; var som en Spartan men blomma som en lilja; ha ett vänligt uppträdande men ändå bestämt och var som en plog som förbereder jorden där Mina frön skall sås; Jag, Jahve, din Fader, kommer att fortsätta tala genom dig; prisa Mitt Namn och förhärliga Det och tillåt inte den onde att ta ifrån dig den Frid som Jag har försett dig med, Mitt barn;

AlphaOmega

1Fadern talar...
2 Fadern talar...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message