DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Dagen för Min Återkomst är närmare än ni tror

31 januari 2019

Led min själ, O Herre, på stigen till det Eviga Livet,
Led Din Kyrka till Enhet,
Låt Dina Budskap med alla sina rikedomar
få ett hem i hela Din Skapelse!
Förnya oss, förnya Din Kyrka,
låt Henne Blomma och dofta...

Min elev, Jag ger dig Min Frid… skriv: förr återupprättade Jag Jakobs öde, gynnade dem och förlät dem deras synder; kommer Jag då inte att återuppliva och återställa även denna generation? Som krukmakaren hanterar ett lerkärl som blivit fel och börjar om från början tills det blir perfekt, så är ni i Min Hand; har Jag inte format dig, dotter, som Jag vill att du ska vara? har Jag inte återupprättat dig?

Ja Herre!

om någon tillåter Mig att omforma dem som lera i Min Hand, så som du tillät Mig, då ska Jag forma dem på det sätt som Jag vill att de ska vara; och Jag kommer att befria dem från skuld… bara de avstår från sina dumheter, vill Jag smörja dem;

Min elev, håll ut och låt inga världsliga attraktioner komma i din väg och ta bort din uppmärksamhet från Mig! Jag vill att du ska förbli bunden till Mig; håll din blick ständigt fästad på Mig, prisa Mitt Namn i höjden hela tiden -

Min Dag är nära er alla, och Dagen för Min Återkomst skall komma över er som en tjuv om natten! ve den som är oförberedd, och ändå, oh, hur många fler varningar har Jag inte sänt ut till er för att påminna er om att vara trogna er Tro? och nu i ondskans tidsålder, som förblir död inför Mitt Ord, som hädar Min Nåd, som vägrar att lämna sin ondska och sin splittring, som aldrig bemödat sig om att bestämma ett datum för Påsk för att kunna fira denna Fest tillsammans, ni uppträder fortfarande djärvt inför Mitt Ansikte och deklarerar att Eukaristin som ni offrar är ett tecken på enhet och fred, ett välgörenhetsband; men så länge kärlek saknas bland er, ges Satan makten att hålla isär er

för att läka er splittring, finns det bara ett sätt och en enda väg om ni vill växa i er kärlek; det måste finnas kärlek ibland er så att Jag kan råda över era hjärtan; Kärlekens Ande väntar på att få fylla er med sin Närvaro, men ni tillåter Honom inte så att Han kan ta bort er splittring; om ni ångrar er och tillåter Min Ande att bo i er, då kommer Min Kyrka att fyllas av Ljus, den Helige Andes Ljus;

idag, generation, lever ni under stora vedermödor framkallade av er egen hand; ondskans ande finns bland er, slöhetens ande, apati, uppror, obeveklig stolthet som fått er att avfalla, som håller er borta från Mig och närmare Döden! önskar ni tillbringa evigheten i helvetet? om ni återvänder till Mig, kommer Jag att lyfta bort vedermödorna så att ni får uppleva fred på jorden...

Dagen för Min Återkomst är närmare än ni tror, för Jag kommer för att bo mitt ibland er alla och i all sanning vill Jag uppväcka Mitt Folk 1 och lyfta bort slöjan som hindrat dem från att känna igen Mig som Messias; Jag skall återuppliva deras modlösa ande, vända den till en flammande glädje, och deras samveten till en vidöppen Vishetens bok 2 och de kommer att fira Mig med Psalmer och Kunskaperna kommer att förädlas i deras hjärtan!

Jag, Herren, Gud, kommer att samla er alla under Mitt Namn; för Mitt Herravälde och Min Kungliga Makt är vida; låt ingen lura dig att tro att Min Triumf uteblir i slutet, för det är vad Satan vill att du ska tro; Jag kommer att triumfera till sist och ni kommer alla att leva under Mitt Heliga Namn: Jesus Kristus, Guds Son och Frälsare, Underbar-i-Råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste;

Och du Min dotter, förbli trogen Mig; vila ditt huvud mot Mitt Hjärta så erhåller du Min Frid och Min Kärlek; vi, oss?

Ja Herre!

Bra, Jag Jesus, välsignar dig; Jag Är ic


1 Israel
2 Vishet

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message