DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag ser med sorg på Min Kyrka idag

14 december 2018

Min Vassula, balsam på Min Kropp,

Din Kyrka, Herre...

ja; Min Kropp är fylld av törnen av olika slag...1 elände och nöd har förminskat Min Kropp, vilken är Min Kyrka, till en klagovisornas bok; nu, när som helst, kommer St. Mikael Min Ärkeängel att resa sig upp, och alla nationer får smaka vad de har sått, de korrupta kommer att vackla i sitt trångmål när de inser vad deras förvaltning har gjort med deras själ; ett genomträngande skrik av ångest kommer att skaka jordens grunder, men de trogna och rena kommer att förbli oskadda!

Jag ser med sorg på Min Kyrka idag och Hon ligger fortfarande utspridd som de torra benen i Hesekiels vision, tömda på Ande; Jag har sänt hungersnöd bland nationer som en påminnelse, att utan Mig, åtskilda från Mig, kommer era liv att förbli ödsliga och fattiga; Jag har skickat turbulens bland nationer för att påminna er om er sanna grund; eld och svavel kommer snart att breda ut sig för att ni ska erkänna er syndfullhet, och om ni gör det, skall Jag behålla er för Mig Själv;

vet ni vad dessa törnen har gjort mot Min Kropp? de har planterat sig själv i Min Kropp på ett sådant sätt att de är i stånd att slå rot, de har slagit rot i Min Kropp och deras rötter har nu växt till giftiga tistlar; dessa tistlar har begått brott i Min Kropp som liknar Sodoms förbrytelser, perversitet, högmod, frosseri, arrogans, självbelåtenhet, äktenskapsbrott och därtill oanständiga aktiviteter;

Herre, Du bad mig för många år sedan att dra ut törnen från Din Kropp, men har jag nekat att göra det? har jag misslyckats? varför sitter det fortfarande kvar så många törnen i Din Kropp?

but it seems I have somehow not been able to pull out all of them, and You seem to suffer...

nej, Vassula, du har verkligen tröstat Mig, alla dina ansträngningar har inte varit förgäves; fram tills nu har din hand aldrig slutat dra ut dessa törnen, en del blev uppdragna med rötterna, andra förblev i Min Kropp eftersom de gömde sig i mörka hörn och växte till giftiga träd; dessa är bortom mänsklig förmåga att dra upp;

så vad kan man göra?

det ända sättet att dra upp dem är genom Min Egen Hand; Jag blir tvungen att bränna deras rötter, bryta av grenarna och plantera vinträdgårdar istället, och vingårdarna kommer att bära frukt!

Min lärjunge; se dig omkring så kan du avgöra; finns det någon nation bland de levande som inte sprider terror? din era är verkligen en tidsålder i mörker, en skräckens scenario! smärta och vedermöda har blivit ert dagliga bröd, generation, du minskar din livslängd och här är Jag som ger er tecken på Min Närvaro ibland er, men oh, så likgiltiga ni är! här är Jag som sträcker ut Mina Händer till er för att rädda er och befria er från er misär; har Jag blivit så omärklig för er, generation? finns det någon hårdhet i Min Närvaro? eller i Mitt framträdande? vem påstår att Jag svårligen kan förlåta era synder när ni ångrar er? enligt nåden förlåter och glömmer Jag när ni ångrar er;

i er tidsålder, generation, sänder Jag brådskande den Helige Ande till er för att förnya er, när stanken av förfall har nått till Himlen genom Mina herdars självbelåtenhet, sänder Jag apostlar och profeter för att förnya Min Kyrka; kommer ni ihåg vad Jag sa till er vid matbordet?2

ja! kärlek saknas! ersätt dessa törnen i Min Kropp med kärlekens dygd; låt dess rötter ta plats djupt i Min Kropp, vattna den med böner, med tillit och hopp, och Jag skall sprida Mitt Ljus över den, tillåta den att växa och se på medan den växer till sig i helighet; bland dem som vill rota sig i Min Kropp kommer också Min Närvaro att märkas bland er; och man kan få höra människor säga: ’se här! Gud lever bland människorna;’ och Jag kommer att bekräfta vad Jag tidigare har sagt: ’se! Jag gör om hela Min skapelse’, Jag förnyar Min skapelse, över ert döda tidevarv överöser Jag er ofattbart mycket med Min Helige Ande för att rädda er från fienden; Jag vill sprida Mitt Ljus i ert inre, lyfta bort slöjan från era ögon och låta er minnas vem Jag Är; och ni kommer att återvända till Mig;

och i kommande dagar kommer varje knä att böjas djupt inför Mig, och alla som vandrade på tomhetens bakgårdar kommer att böja sig och visa Mig vördnad; framtidens generationer kommer till slut att vittna om Mitt Namn och berätta för andra om Min räddande hjälp...

Kungadotter, Jag har uppvaktat dig med glädjens olja som ingen annan i din generation; Min Kungliga Spira är en vänlighetens och nådens Spira, som placerats på din handled för att göra det möjligt för dig att skriva ned detta nobla tema, som Jag har förmedlat genom dig; ett Poem, ett Ode;

Vassula, Min styrka håller dig uppe så att du kan fortsätta uppmuntra Kyrkorna med Min trofasta Kärlek; Du gläder Mig, Mitt Hjärtas blomma, din Brudgum är nära dig hela tiden, var välsignad ic

1jag hörde samtidigt ordet ’sort’

2det var mer än 30 år sedan när jag frågade Jesus: ’vad saknas?’ Han svarade: ’det saknas Kärlek...’

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message