DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Kärlek kommer att uttryckas som musik, som poesi och dygd

27 april 2018

Välsignad vare Herren, som inte tillät mig att gå vilse eller falla, utan öppnade min bur och lät mig flyga bort från Bedragaren; vår hjälp finns i Jahves Heliga Namn, mest Nådefulla, mest Kärleksfulla och Ömsinta Fader,

Ja, Jahve har medlidande med denna generation och kommer snart att besöka Sitt folk, och leda dem in på de eviga vägarna...

Min dotter! Jag, Jahve, överöser dig med Mina Välsignelser; vägra Mig inget, säg aldrig: ’jag ger upp’

vad, har du någonsin hört mig säga så?

nej, jag har inte hört dig säga dessa ord, men Jag har hört dem från andra; du är ett exempel som Jag har sänt till andra; lyssna och skriv:

Jag har förenat dig med Mitt Kött; de som är födda av Anden är kött av Mitt Kött, ben av Mina Ben, dessa får alla sorters stöd från Mig; de kommer att kallas för sin tids hjältar, en välsignad avkomma från den Allra Högste, arbetare i Jahves’ Vingård, ja, Min Vingård är det Hus som Min Son, Jesus Kristus vistas i...

lyssna och skriv ned denna bön:

"Jahve, min Herre,
jag ber Dig om beskydd;
jag kommer till Dig och bönfaller Dig,
om att träda in i mitt hus,
mina händer upphöjda som vid kvällsoffret,
lägger jag fram alla mina bekymmer för Dig,
må mina böner stiga som rökelse
till Dina Himmelska Boningar,
lyssna till mitt rop om hjälp;
amenˮ

ja, avslöja dina bekymmer för Mig, låt aldrig din ande försvagas; Jag kommer att vara hos dig, Jag ska alltid leda dig; då skall ditt ljus lysa inom Ljuset och vara ett med Ljuset;

min Vassula, eoner tillbaka har Jag känt dig, Jag har känt dig sedan dess, Jag visste redan då att Jag skulle använda dig som Min Harpa, att de vibrerande ljudet från anteckningarna skulle ljuda melodiskt, de hörs som porlande vatten och kommer att höras av ett folk som är främmande för Mitt Ord, en avlägsen samling, ja, Min Kärlek kommer att uttryckas som musik, som poesi och dygd; de fattiga i anden lovprisar Mina anteckningar när de tar emot dem; de som aldrig tidigare känt Mig kommer att ta emot Mig som en Ny Sång; utan minsta tvivel tar de skydd hos Mig;

kom ihåg Min Helighet, Mitt barn och prisa Mig; att tjäna Mig i Mina Boningar och i Min Närvaro är en stor ära för dig, barn!

jag vet, käre Herre! Jag vet att du är den Högste över hela världen långt överskridande allt annat gott; i Din Närhet råder Glans och Majestät, makalös Skönhet och Makt!

håll fast vid Mig, Mitt Hjärtas glädje, överlämna dig själv till Mitt Verk och fortsätt att tjäna Mig; Jag har kastat dig ut ur Min Famn, som en lilja, in i en värld av tistlar; av många ses du som en gåta, för andra är du ett mysterium; var dock modig, låt inte den hårda pressen driva dig tillbaka eller av dem som särskiljer dig från Mina Budskap! för Mina Budskap är skrivna och ingraverade över hela dig; du är Mina Budskaps budbärare och ett med dem; omöjlig att skilja från dem, och om någon kan se med andliga ögon, får de se att du är märkt med varje ord som Jag uttalat, märkt som med ett sigill, därför kan inte det ena gå utan det andra, kan det;

förbli i Min Närvaro, barn, så ska jag vägleda dig med råd;

§

Vassula, stilla Min vrede över denna generation, genom att tillåta Mig använda din hand och tid för att skriva Mina Budskap; Kärleken är nära dig hela tiden, dotter!

AlphaOmega

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message