DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag Är din Andlige Ledare och Rådgivare

16 januari 2018

ingen annan har fått denna Gåva som Du gett mig, O Herre, unik i sitt slag, den tillåter mig att glädjas över Dina Egna Himmelska Gårdar, där jag blivit upprest, upplärd av Jahve Själv, tillåtits att kalla på Dig min Herre, den Mäktige, när som helst och när jag önskar och få ett svar, allt detta gör vissa tokiga;

med Ditt Ord Herre, Jahve, har Du matat mig och instruerat mig, med viskningar i mina öron, Du har aldrig visat den minsta rädsla för att Ditt val skulle innebära att Du förlorade Din Mäktiga Spiras goda rykte! alla förutsagda glädjens- och undergångsprofetior har Du ålagt mig att ropa ut till världen för att de ska omvända sig

Du visade från början Din Storhet och Auktoritet när Du kallade på mig;

Herren har beviljat mig Sin tid, för att vägleda mig, nu och då har Han förklarat för mig att Han alltid skall vara min andliga ledare och ingen annan; ’ingen annan rådgivare’ var hans Egna Ord till mig – och med tiden visade Han det; som klara strålar riktade Han sin undervisning mot mig, Han vägledde mig, instruerade mig och med Sin Egen säd matade Han mig...

och nu hör jag, stora horder som basunerar ut: ’var är hennes andlige ledare? Nu får han träda fram! Har hon ingen? Är det möjligt? Alla med en sådan gåva borde och måste ha en vägledare! Hennes mänskliga stolthet kommer snart på fall…'

hör Mig, det står skrivet att ’Visheten ger sina söner framgång, 1och Jag har instruerat dig med Vishet, så tvivla inte; tillåt Mig att föra dig vidare framåt i Min Plan, lilla barn, och kom ihåg Min Kärlek för dig!

bed och var nära Mig, överge aldrig din önskan och längtan efter att vara med Mig, var du än är, hemma eller utomlands, är Jag alltid med dig genom Nåd; förkunna Mitt Namn var du än går; Jag vill att du dementerar felaktigheter, dock, låt den som är villiga att höra, lyssna till vad Min Ande har att säga genom dig;

Jag har valt dig för att bära vittnesbörd om Mina Budskap och allt vad Jag har skrivit och sagt; seger kommer till dem som flitigt följt Mina Uttalanden; därför att Tiden är nu nära;

Ännu en gång säger Jag dig, Min älskade, var inte rädd, Jag Är din Andliga Ledare och Rådgivare; var välsignad! gå fylld av glädje!

Jag Är är med dig, ic


1Jesus Syraks Vishet 4:11

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message