DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag stiger ned i er tid för att upptända denna generation

31 maj 2018

Min elev, frid var med dig, Jag ger er Min Frid; vet du vad Jag har gett dig? Jag har gett Eld i dina händer; Min Eld! denna Eld överstiger förståndet, den sveper om den som närmar sig Elden och ur upplysningen uppstår ett behov av att ångra sig; o ja! Jag har kommit för att tillföra Eld till jorden och nu stiger Jag ned i er tid för att upptända denna generation så det blir möjligt för dem att ångra sig! O så genomlysta de blir när de blivit fångna och omkullkastade i Elden!

det är därför de avvisar dig, de förkastar dig av rädsla; de förstår inte ens sina egna motiv till avvisandet, deras ande anar att du bär på något annorlunda, obegripligt, och de kan inte heller identifiera Det; varför har de då förblindats? därför att de aldrig förut känt väldoften från någon som blivit renad av denna Eld;

Min Eld 1som Jag har anförtrott dig att bära i din hand, trots din ovärdighet, kommer att avslöja varje själ och vad Elden bär med sig för att leda den fram till ånger; Den skiljer ut dem som är menade för Mitt Rike från dem som kommer att förbli utanför Mitt Rike;

denna Eld som kommer från den Helige Anden och från De Ord som Jag har gett er får en del av er att krypa ihop när Den nalkas! inte undra på att de som avvisar dig är rädda för dig; försök att förstå; Min Eld manifesterar Sig Själv genom de Ord Jag gett, men denna generation, och Jag skulle säga de flesta, har på grund av sin obestämdhet misslyckats med att uppfatta vad du bär på, vad Jag har anförtrott dig och dess mening;

de är också oförmögna att utläsa Tidens Tecken; de missar tillfället och misslyckas med att fånga den möjlighet till omvändelse som Jag har gett dem; därför är det de anspråkslösa som får fördelar och tillåts ta del av den rasande, osynliga Elden som omsluter dem; Jag inbjuder alla som upptäcker sitt elände och sitt behov av räddning att stiga fram; men alla de som förblir likgiltiga inför Min inbjudan kommer inte att sitta till bords med Mig; deras begränsade kunskaper hämmar deras sinnen och det sker inget utbyte; många söker Mitt Rike för sent;

därför ska du veta Vassula, att du inte har arbetat förgäves, Jag har tagit emot många som stått vid dödens port; Jag välsignar dig så att dina ögon ska lysa igen; ic


1Budskapen Sant Liv i Gud som leder människor till ånger och till Gud

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message