DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lycklig är den som mediterar över Mina Ord och öppnar sitt hjärta för att ta emot Mig

11 december 2017

Mitt barn, prisa Mitt Trefalt Heliga Namn; fäst ingen vikt vid dem som möter dig med överlägsenhet och förakt! en ondskefull frestare förstör den som är sådan; var uppmärksam endast på vad som behagar Mig, för det ger heder åt Mig;

Jag är känd för att visa Min Styrka när Min Kungliga Barmhärtighet är ifrågasatt; allt som behagar Mig, och är i enlighet med Min Vilja, och alla goda handlingar, de kommer att ges framgång1 genom Min försorg; och de som behöver Min hjälp kan be Mig:

"I min svåra prövning väntade jag och väntade på Jahves Nåd, jag bad Honom om hjälp, och nu till sist har Guds Nåd sänkt sig ned från Himlarna över mig,

min Gud har hört min klagan; O Gud, Jahve, Du har aldrig upphört att göra under; välsignad vare Jahve, som oupphörligt utför underverk genom den stora Kärlek Han har för oss…”

då vill Jag svara med att ge råd:

"var anspråkslös, förbli blygsam, saktmodig, vänlig och öva dygd;

investera i ett ädelt sätt, glöm aldrig ert Ursprung; 2sänk era blickar för i sådana hjärtan kan Jag glädja Mig och bli kvar!"

Vassula, Mitt barn, håll fast vid Mig! omhändertagen i Mina Himmelska Gårdar, Jag har utsett dig och ingen annan att framföra Min Kallelse 3som talare till många nationer och trosinriktningar, för att vara som ett fyrtorn för Mina Budskap, och attrahera alla människor till Mig så att Jag kan hela; det är till Mig de ska återvända, till Mig…

lycklig är den som mediterar på Mitt Ord och öppnar sitt hjärta för att ta emot Mig; lita på Mig Vassula och förbli i Mig, din Gud och ditt Allt; Jag Älskar er alla!

AlphaOmega

1 betyder: kommer att få svar på enträgna böner
2 Källa betyder: att vi kommer från Gud som är Livets Källa
3 Budskapen Sant Liv i Gud

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message