DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag lever i ditt hjärtats tystnad

24 september 2017

Res dig lilla vän och ta skydd i Mitt Hjärta; Mitt Hjärta är din tillflyktsort; all Min Undervisning till dig har inte varit förgäves; 1 har du inte hört att ”Jag vakar över dem som älskar Mig? och att Jag är deras mäktiga sköld och deras kraftfulla stöd? Jag är deras skydd mot hettan och ger skugga i middagssolen och den som bevarar dem från att snubbla och falla;”

Jag är din Älskade, som fångade ditt hjärta när du var ung för att ta hand om dig, leda och vårda dig; Jag är Kristus, dotter, Jag har sammanvigt dig med Mig, för att du ska förhärliga Mig;

Jag lever i ditt hjärtats tystnad, tillåt ingen att smyga sig på dig, Jag är den Enda som kommer att stödja dig, och den som baktalar dig samlar glödande kol på sitt eget huvud; älskade, med Myrra droppande från Mina Fingrar har Jag smort dig för att smycka dig så att Mina Anletsdrag blir synliga på dig och smälter samman med dig, förstår du?

när Jag talar till dig, är Mitt ljuvliga samtal som en omfamning som gläder din själ; Mina Ord är sådana att de inte kommer att stanna kvar hos dig utan strömma som glittrande floder, som sött vin till hela Min Skapelse, Jag smörjer dina läppar med glädjesång och lovprisning för att fullfölja dina högtidliga löften till Mig; på så vis kommer du att överföra Min Kärlek, - Min Kärleksgåva;

Jag vill att du förblir anspråkslös, men med en krigares ädla hjärta; törsta efter Min Kärlek, inte efter mänskligt beröm; var istället som en lampa som lyser från en helig lamphållare; Jag har låtit dig utstå umbäranden, men genom dessa har Mitt Namn förhärligats; detta var Mitt sätt att träna dig och lära dig att stå stadigt och växa genom lärande;

när det gäller dig, Min älskade, som genom våra ljuvliga samtal har bundit Mig och dig till Mig, säger Jag dig, Jag skulle aldrig tveka att trösta dig genom Min Närvaro! Jag, Jesus, välsignar dig och alla dem som Jag har kallat för att hjälpa dig i din mission;

AlphaOmega

1 Apokryferna Jesus Syraks vishet 34: 19–20

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message