DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Rådets Ande är din rådgivare

18 september 2017

(Det uppstod en del oenighet och invändningar från deltagare som var med på vår pilgrimsresa till Moskva. De ifrågasatte varför jag inte hade en präst som andlig rådgivare.)

Min Vassula, be för de själar som bedrövar Mig genom att tala i Mitt Namn och öppet förklara att det är Min Ande som visar dem Sanningen, när det i verkligheten är innehållet ur deras eget hjärtas föreskrifter; ja, var och en dömer utifrån sitt hjärtas förstånd!

Jag är din Herde och ofelbar, Rådets Ande är din rådgivare;

Jag har sagt att det i Mina Budskap finns passager som är väl gömda och svåra att förstå, men dessa är för de personer som Profeten Jesaja talade om: ’de vill lyssna och lyssnar om igen men förstår ändå inte …’1Vassula, Jag, Kristus, är med dig hela tiden ' ic


1Kristus hänvisade till Hans Budskap från 14 oktober 1991:

- Herre?

Jag Är; evangelisera med kärlek för Kärleken; var rotad i Mig, Mitt barn; överlämna allt åt Mig och låt Mig vara din Andlige Rådgivare som vägleder dig och ger dig Mina anvisningar för Mina Kyrkors enande; du skall vara ett tecken för dem och de skall förstå att liksom Jag Är är En, skall ni också vara ett, liksom Vi är Ett;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message