DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Den som litar på Mig och Min Lag kommer Jag att vaka över

25 September 2017

Jag Är; Jag ger dig Min Frid… frid, frid till dig som var långt borta men som Jag fört tillbaka till Mina domäner;

Goliat var en jätte, skrämmande, oslagbar, men han fälldes och besegrades av David; genom alla tider har Jag varit Segraren; Jag är känd för att ha brutit ned kungariken och fått nationer på fall med sina döda då de har gjort motstånd mot Min Väg; och som Skriften säger: vedergällningen är Min – Jag kommer att återgälda dem;

Sannerligen idag säger Jag vad Jag har sagt förr: förbli trogen mot Mig, håll fast vid Mig, lita på Mig och var endast beroende av Min Kraft; kom ihåg att Jag är vid din sida; riskera inget på egen hand, eller på fel väg, för den som litar på Mig, och Min Lag, kommer Jag att vaka över; har Jag inte gått vid din sida hela tiden och fört dig vid handen för att ge dig råd och visa dig vägen? Mitt Hjärta försmäktar av kärlek till dig, ynkliga lilla varelse, din ringhet tilltalar Mig och bedårar Mig, dessutom, följ Mina föreskrifter och de som representerar Goliat i din tid kommer att falla;

Jag har sagt, om dina fiender hungrar, ge dem att äta, om de törstar, ge dem att dricka, på så vis samlar du glödande kol på deras huvuden; motstå ondskan och möt den med godhet! återgälda ondska med kärlek; var på Min sida, barn!

för tillfället, Min dotter, har Jag gett dig tillräckligt med iver för att förhärliga Mig, och din iver har varit en sporre för många och för många nationer; som en stenslunga… Jag Är den som förser din mun; därför behöver Jag djup fattigdom och svaghet för att klara av splittringen, för att besegra denna ondska som har spridit sig som en dimma i alla nationer; be och be, böner är välkomna som regn på torr jord, kärlek som offrar sig är som ett regn av välsignelser över varje land; då den översvämmar allt med frid och glädje, och många liv räddas undan från att bli utnyttjade;

var ett levande exempel, en försoningens ikon, en brobyggare för spridning av Min uppmaning till Enhet i mångfalden, även utan att få godkännande från dem som kritiserar dina steg i Mina Egna blodstänkta Fotspår; Jag kan bryta ned barriärer som håller isär människor; ja! genom dig skall Jag vädja om frid och en sådan vädjan i Mitt Namn är att: alla ska vara försonade med Fadern, er Fader i Himlen;

många uppblåsta monarker har plockats ned på jorden och fråntagits sitt välstånd, men till deras fullständiga förvåning, något de aldrig hört talas om, var när de upptäckte att allt hade åstadkommits av Mig; ja, som Jag sagt: Jag har störtat härskare och troner, och satt dit de ödmjuka istället, de som gladde Mig; Jag har slagit ned mäktiga män, som Goliat, och lyft fram de svaga och ringa för att besegra de mäktiga;

Jag Herren, skall stiga ned från Min paviljong, som en Brudgum för att nu ge nytt liv till hjärtats frid och glädje, ett ljus för ögonen, hopp för alla män och kvinnor, om de överlämnar sin vilja till Mig och sin bön om ånger, då skall Jag överskölja dem med Min Närvaro och David kommer än en gång att ha besegrat Goliat;

Jag har andats Min väldoft på dig och Mitt ständigt, vakande Öga på dig håller ondskans skuggor borta, församla er alla och Jag, Fridens Gud vill vara med er, Mitt barn, ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message