DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag sa att Jag vill vara din guide och rådgivare

30 maj 2017

Jag Är, Jag, Jesus, välsignar dig för dina outtröttliga ansträngningar! var alltid glad och redo att dela med dig av allt Jag har givit dig; använd allt Jag har gett dig för att undervisa Mitt Folk så att de kan upptäcka Min Faders Vilja; tillåt dig inte att känna dig nöjd med dig själv; gör allt du kan för att leva i frid;

Det finns bara en sak jag ber Dig om, bara en sak jag söker hos Dig, att söka Ditt Heliga Ansikte och se på det! Att leva med Dig och ha Dig ständigt närvarande i mitt hjärta, och fröjdas dag och natt över Din Sötma! Så göm inte Ditt Ansikte för mig!

Det finns personer som är blinda för Ditt Arbete, för Dina Budskap, för Din Sötma; förr, då de gamla profeterna fick smaka på anklagelser och brukade be Dig om hjälp att återgälda förövarnas missdåd och onda handlingar, bad de Dig om att inte vara döv för deras böner!

Oupphörligt framträder falska vittnen och reser hinder för mig och Dina Verk, till och med en del som tycks följa Dina Budskap protesterar mot vissa saker som jag säger, de motsätter sig mig, så vad ska jag göra?

tala om för dem att, Jag, Jesus planerade detta Verk och byggde upp det, men framför allt var det Jag som lade grunden; sedan kallade Jag dig för att bli Min budbärare och anförtrodde dig och inte dem med Mitt Verk, kött och blod är oandligt och begränsat; sådana begränsningar kan aldrig acceptera Guds Lag; 1

ärligt talat, Vassula, har du någonsin känt dina fienders sting? Har Jag inte gett dig handlingsutrymme och verktyg att klara det? vem har åter fått dig att blomstra inför dina fiender? Min stig är kärlek och sanning, och kom ihåg hur Jag lovade att vaka över din själ, att beskydda och rädda dig; skyddet är anpassat efter din oskuld och hederlighet;

Jag har placerat en Ängel vid din sida för att vakta dig, leda dig och fylla dig med glädje och skratt, för att hålla ditt humör uppe, så att du sjunger Min Kärlekshymn för ett otacksamt folk, 2för att fylla ditt hjärta med en känsla som liknar vin, så att du kan hälla ett melodiskt tal över dem; Jag har sagt att Jag vill vara din guide och rådgivare och alltid vaka över dig, så var inte rädd!

när du tillrättavisar personer, även om du undviker att använda Mitt Namn, har Min Ande som skapat Sig ett hem i dig, tillåtit Sig att avslöja för dig vad som är rätt och fel; då blir du vittnet; Min Ande sammanlänkad med din ande på detta vis, vittnar; ha tålamod med dem som motsätter sig dig, fördra dem på samma vis som Jag fördrar dem som vredgas mot Mig; o ja, Jag har tålamod med dem för andras skull som Jag vill visa Min Nåd mot; det är inte lätt Mitt barn men hämta styrka från Mig; kom även ihåg att Min välvilja mot dig är oändlig;

Jag hörde att du sa: ’det saknas kärlek’; det är sannerligen den största bitterheten Jag får ta emot från Min Kyrka! när Jag gör dig uppmärksam på folk som har gjort misstag, så att du kan tillrättavisa och påminna om att Mitt Arbete är fullständigt andligt och ädelt, helt skilt från allt administrativt arbete; det väcker avsky hos Mig och bedrövar Min Ande när de känslostarkt basunerar ut sin oenighet, som leder raka vägen i motsatt riktning till frid och harmoni; de skadar sin egen själ och dessutom kommer deras egen tro i vanrykte;

kom! Min Vassula, ibland sporras även dessa av din iver, dessa som fortfarande är oförberedda och oförstående inför att Jag har sänt dig som en gåva till dem; fortfarande har många, som funnit Mig, världsliga ambitioner; till dem vill Jag säga: rena er och tillåt Min Heliga Ande att förnya er helt och hållet igen; se fram emot att ärva det Eviga Livet! sluta upp med era dispyter och spetsfundigheter kring Mitt Verk; följ Min Kallelse men med Frid och Redbarhet, Glädje och över allt detta Kärlek;

kom dotter, ditt lopp är inte över, behåll din hand i Min hand; Jag, som utsåg dig till apostel i denna Yttersta Tid, kommer att leda dig dit Jag önskar, medan Jag översköljer dig med Min vällukt och tröstar dig medan vi går och trampar på tillsammans, med samma lidande som Jag bar på en gång; Kärleken går vid din sida; älska Mig, och kom ihåg: ecclesia skall återuppstå! ic


1 Jag hörde samtidigt ordet vägar
2 Herrens röst blev plötsligt sorgsen när Han uttalade ordet ’oförtjänt’;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message