DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag strävar efter att föra alla till omvändelse och bli räddade!

26 juli 2017

Herren är min styrka, min glädje, min andning,
mitt leende, min besegrare, min räddning!

Detta är Vem Du är och jag prisar Dig..
Du som är Kung över universum!

Min Vassula! Lämna folkmassorna och kom till Mig! håll dig nära Mig; Min Närvaro talar till dig, lilla blomma; den goda säden som Jag sått i dig förhärligar Mig och Min Fader som gläder sig i din fattigdom och osäkerhet; Vi har utsett dig för att överlämna Våra Ord som en Påminnelse men också som en sista Varning; varför? anledningen är att Vi hyser den mest storsinta Kärleken för er alla;

gör det känt för denna generation att detta är Vårt Verk, du förstår, Vassula, Jag, Gud, kommer inte att överge någon; även om de flesta i världen har blivit blinda och är emot Mig, säger Jag dig, det är bara för en kort tid; det varar inte för evigt, nej, Jag strävar efter att föra alla till omvändelse och bli räddade!

Jag kan avlägsna gudlöshet med en enda blick på dem; på vilket sätt har hjältar fallit i det förgångna? hjältar som var starka som lejon? tusentals kommer att falla under Min ledning, ingen kommer att lämnas kvar för att ifrågasätta Mina Föreskrifter eller Mitt Ord; Mina Ord har kraft och flammar som en fackla; De har förmåga att kalla ned regn liksom att De har förmåga att tända eld; Mitt Ords makt kan flytta berg, och störta kungadömen; De kan förvandla öken till en frodig trädgård; De kan utföra mirakler; De kan förstöra städer som avfallit till evig synd; Mina Ord utför underverk, återställer hjärtan, återuppväcker döda; smälter berg som vax, tänder ljus där mörker råder; Mina Ord är aktiva och levande och ja, De skär som ett tveeggat svärd och ändå vassare, som Skriften säger: 1 "Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för Honom, allt skapat ligger naket och blottat för Hans öga. Och inför Honom är det vi skall avlägga räkenskap;"

Det var allt för idag, Vassula; ägna dig åt Mina angelägenheter, ge Mig, din älskade, din odelade uppmärksamhet! Förbli i Min Kärlek; när allt kommer omkring är allt Jag ber dig om att besvara denna kärlek Jag känner för dig och tillåter Mig att vila i dig precis som Jag tillåter dig att vila i Mig… agera i Mitt Namn utan rädsla! Kärleken älskar dig; ic


1Hebreerbrevet 4:12-13

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message