DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag Är alltid nära dig i din mission

9 maj 2017

Medan Vassula vittnade, igår i Italien, fick hon följande budskap.

Jag Är; Sannerligen säger Jag till dig, Jag är med dig tillsammans med din Heliga Moder, vi går vid din sida, även med dem som Jag kallat att följa dig; dotter, förstå att böner är viktiga och när du talar i Mitt Namn, de Ord som Jag Själv har gett dig, är dessa Ord Visdomsord, och när era hjärtan glöder medan ni lyssnar på dessa Ord av Vishet, är er entusiasm en bön till Mig, Jag, Jesus, älskar er alla; Jag, Jesus, är alltid nära i er mission och vart ni än går; och Jag välsignar Mitt Folk som förenar sig runt dig; Kärleken älskar er alla; ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message