DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Ord säger att Min Mystiska Kropp är En!

8 juli 2016

Min Vassula, du ger Mig ära när du söker Mig; Jag är din Frälsare och Min Kärlek har fört Mig till jorden för att återlösa er alla; Jag är alltigenom förlåtelse och Mina Budskap till er handlar om förlåtelse; det är därför, när Jag förlåtit er, ni får djärvheten att nalkas Mig i förtrolighet, med förtroende, med ett barns tro, i vetskap om att Jag aldrig kommer att skada er, eller fördöma er, tvärtom får Jag er att känna Min totala Kärlek och den glädje Jag har över att slutligen ha dragit er in i Mitt Hjärta! där arbetar Min Kraft i er, för att Mina Budskap skall tala genom er, detta har blivit givet till er som en nådegåva; det spelar ingen roll för Mig att ni är de minsta av alla Mina helgon, Min Makt lyfte upp er och höll er kvar genom nåd;

när Jag kallade dig, fick Jag dig att förstå att Min Kropp är En, att det är en Ande; att Jag är En, att det finns En Tro, Ett Dop och att Gud är Fader till allt, över allt, genom allt och inom alla, detta skall upphöjas och behållas på det viset; lilla vän, att du förstår att enheten är Min främsta angelägenhet som skulle göra Mig fullständigt lycklig och ärad, rör Mitt Hjärta på djupet; anledningen är att enhet får hela världen att leva i fred, och inte bara det, utöver det vill Jag leda hela världen till att se Mig som

Kristus...

som blivit sänd av Gud; eller hur?

Är den enhet som Du vill ha en försoning av alla Kyrkor? Men att deras regler förblir att förbjuda medlemmar från andra Kyrkor att ta emot Dig i Eukaristin? Eller är den enhet Du vill ha att samla alla präster från olika kyrkor och fira Eukaristin kring ett Altare?

Vassula, allt står skrivet i Skriften; det står skrivet i Mitt Ord att Min Mystiska kropp är En! Ingen ska säga till någon annan, ’gå, jag behöver inte dig’ eller ’gå, du tillhör inte denna Kyrka,’ det är som att säga till dem: ’gå, du tillhör inte den Mystiska Kroppen’, ögat kan inte säga till handen att den inte är behövd eller att den inte tillhör denna Kropp, den Enade Kroppen; därför blir Mitt svar på din fråga följande:

en fullkomlig enhet inträder när alla herdar, oavsett vilket samfund de tillhör, samlas kring ett Altare och koncelebrerar tillsammans… men så länge som Kärlek saknas i dem har de inte denna strävan, på grund av rädsla, rivalitet, fördomar, stolthet och liknande, kommer Min Kropp att vara splittrad och världen att fortsätta att lida och förkasta fred och förkasta Min Kärleks Lag, medan de lätt tas i anspråk av all ondskans mörka krafter som finns inom dem; därför, om någon hävdar att han är inspirerad och har tilltro men ändå inte känner igen Mig, Herren, som vill ha enhet och att det är Jag som talar… blir det ingen fred...

ja, det finns många som inte verkar känna igen Mig över huvud taget; Jag Är med dig på detta vis, därför att Jag har valt det, och Jag behöver inte auktoritet, råd eller tillstånd från någon av Mina varelser; Jag har kommit för att bygga upp Min Kyrkas ruiner, genom svaghet, för i den fungerar Min Makt som bäst! Kärleken är nära dig, så, Vassula, förminska inte din önskan att vara med Mig, fortsätt tjäna Mig och Jag skall ge dig styrka att utmana denna slumrande generation… ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message