DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Sjung min Kärlekshymn för världen!

1 juli 2016

Jag älskar Dig, Jahve, min Kärlekshymn, min Räddare, och min Klippa; mitt Skydd och min Frälsning;

Vassula, Jag gömmer dina värdefulla ord i Mitt Hjärta, kom ihåg, att den väg Jag föreskrev för dig, för att läka denna generation, kommer från Min Faderliga Nåd! Jag är verkligen din Klippa, din Kärlekshymn och mer därtill, Jag som skapade himmel och jord endast genom Mitt Ord, du ska veta att hela Himlaskaran förkunnar Min Ära och följer den fullkomliga lagen som Jag har gett dem;

öppna ditt hjärta, barn, gör rum för Min Helighet och utrusta dig med Min Styrka, din mission är smord av Oss; 1därför, sjung Min Kärlekshymn för världen, visa Min Kärlek för mänskligheten; säg dem att Jag, Jahve, har böjt Mig ned hela vägen från Himlen, från Min Tron, för att nå er alla och för att vara bland er alla; Min räddning ges helt fritt till er;

idag, i er tid, leder jag er generation med Nåd, skänker er eviga välsignelser; se hur Jag gör Mina Vägar kända för er, genom Visheten undervisar Jag om Min Stig, och som vägskyltar har Jag placerat Mina Änglar vid varje vägskäl för att leda er till Mig, till Sanningen, så att ni tillber Mig i Sanning; då Jag, i Min tur, skapar ett nytt hjärta i er; var lycklig, dotter, och be oavbrutet; utför dina sysslor, och glöm aldrig Min Närvaro!

AlphaOmega

1Den Heliga Treenigheten

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message