DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Att älska Mig leder dig till ständig bön

3 augusti 2016

Jag Är, älskade själ; i din generation är det få som ber, ännu färre kommer för att ångra sig; en del bland dina vänner fortsätter fråga dig: ”vill Jahve, vår Fader, fortfarande inte låta sig bevekas? tänker Han fortfarande kalla ned en eld över oss som straff?;

som aldrig förr i historien har Jag, här och nu, uppfyllt denna generation med Min Helige Ande, Nådens Helige Ande, för att förnya er genom Min Kallelse; för att påminna er om er sanna härkomst; Jag har gett folk över hela världen visioner om Min Härlighet, och att Jag Är den Jag Är; från var och en har Jag bett om gottgörelser, Jag har bett om självutgivande kärlek men mycket få har svarat Mig; mycket få;

Jag ser från ovan hur många vissnar bort som träd som inte vattnats ordentligt; Jag ser hur världen förvildas, torkar ut, och de vackra träden, som Jag planterat, fulla med grönt bladverk och dignande med frukt som mättar alla, ligger nu som skräp; Jag hör hårda röster som ursinnigt ropar ut: ”Gud har ingen makt över oss,” samtidigt som de aldrig skulle tillstå sitt elände; de upptäcker inte att deras grenverk håller på att torka ut, smulas sönder som pergament; man tycker att detta skulle väcka till eftertanke och erkännande att de förstör sig själva med sin självdestruktiva fåfänga, och då besluta sig för att kliva ned från sina höga hästar som de placerat sig på och erkänna att utan Mig finns det inget liv; men nej, djävulen hemsöker dem och driver på, ännu mer angelägen än tidigare att fortsätta vara upproriska mot Mig;

Jag är här och ger er tecken, Vassula, för att återupprätta alla; Jag sänder er Heliga Moder till er för att på nytt lära er det fundamentala om Min Lag, för att påminna er alla att ni inte är ensamma, och att livet här på jorden bara är som en skugga som inte varar för evigt; ni dör bara en gång och efter det kommer domen; ska Jag hugga ned de förtorkade träden? hugga av deras grenar? eller bränna ner dem? eller ska Min Hand dra upp dem med rötterna;

älskade själ, som Jag håller så kär, för dem som älskar Mig och för dem som aldrig upphört att törsta efter Mig, ska Jag skära ned dem och hugga av dem grenarna, och sedan vill Jag vattna dem med Himmelsk dagg, och de som en gång grävde en vanärans grav åt sig själva kommer att bli räddade av Min Närvaro;

hör Mig: Jag är känd för att vara Nådefull och känd för att överse med elände och uselhet, men Jag vill att denna generation bevisar sin goda vilja för Mig, då vill Jag förlåta dem, fylla deras bord och bli deras Allt;

har ni inte läst: ’Herrens Blick vakar över dem som älskar Honom, Han är deras mäktiga sköld och deras kraftfulla stöd, deras skydd mot hettan och ger skugga i middagssolen och den som bevarar dem från att snubbla och falla. Han förnyar anden och ger ögonen ljus, Han ger läkedom, liv och välsignelse;’1akta dig för frestelser; du frågar dig, ’hur ska jag kunna skydda mig själv från frestelser? jag är som alla andra, en dödlig människa, svag i anden,’ Mitt svar på det är att vara i ständig bön, be utan uppehåll, genom att åtrå Mig, törsta efter Mig och längta efter Mig; detta är Mitt svar:

lär dig att älska,
att älska är din nyckel till Himmelriket;
kärleken till Mig leder dig till oavlåtlig bön;
kärlekens återkomst leder till Mitt Rike på jorden,
till underverk från skyn och frid bland alla innevånarna;
en jämbördig kärlek övervinner döden;
kärleken dör aldrig,
kärleken lär dig förstå Mig, din Gud, och erkänna Mig som den Högste;

eftersom Jag älskar er alla väldigt mycket och ni är så värdefulla i Mina Ögon, ska ni också älska varandra eftersom Min Ande bor i var och en av er; en del av er lever med rädsla, varför? om er kärlek fullkomnas, då kan det inte finnas någon rädsla i er, därför att rädsla betyder att dina tvivel får dig att känna skuld och frukta Min vrede, Min eld och Min Dom; rena dig från synd, och tillåt Min Ande att vara din glädje, din Heliga Följeslagare, dina fötters Lykta och den Enda som kan få dig att vinna Min Vänskap; Mina Ord, kära själ, är för dig, så att du lär dig att undvika överträdelser; varje människa har getts den Helige Ande, för en god saks skull; det är Han som ger dig sann Kunskap, uppfyller och genomtränger allt;

svaga släkte, sliten av synd, som styr världen mot kaos, lösgör dig och ändra ditt liv; kom inte och säg att Rättvisans Ljus aldrig har närmat sig dig, har undvikit dig, eller inte brytt sig om dig; vill du att Jag ska tro att ditt hopp är som agnarna, spridda för vinden? eller som fint stoft svept av stormen ut till havs? lyssna, släkte, det finns fortfarande tid och Jag kan mjukna totalt om ni tillstår er skuld och ångrar er, därför kan ingen säga att Jag, Gud, inte kan bevekas, vilken människa kan känna Mina Intentioner på djupet, leker de Gud?

idag säger Jag dig att, alla dem som har funnit skydd hos Mig och motstått skrämmande demoner, samt förblivit lojala mot Mig, kommer att lysa som ljus i denna mörka värld och leda många själar till Mig, med Korset i ena handen och Rosenkransen i den andra kommer de att vara pelare av ljus, en kontrast till mörkret; därför, Mitt barn, berätta för denna generation, när du vittnar vid deras sammankomster, att Jag, Gud, deras Fader, som är er Skapare, lade Min Krona åt sidan och inför Mina änglar skyndade ned från Himlarna, från Min Kungliga Tron rakt in i hjärtat på en fördömd generation, främmande inför Mitt Ord, för att påminna dem om att Jag födde dem och att de är ben av Mina ben, kött av Mitt kött, och om deras hopp är ute, deras handlingar ofruktbara, livet förtvivlat och olyckligt, så beror det på att de har övergett Mig;

Vassula, se på Mitt folk och tyck synd om deras öde; många begriper inget, inte heller kan de få in i sitt huvud att denna tid, den Yttersta Tiden, är en speciell tid av Nåd och Barmhärtighet som väntar varje enskild individ på jorden ; be för syndarna, be för dem som medvetet hållt sig borta från Sanningen; tala om för dem, påminn dem om att alla bara är en skugga som kommer att försvinna från denna jord; knappt född upphör de att finnas till, men deras själ kommer aldrig att dö; Jag älskar er alla;

AlphaOmega

1 Apokryferna Jesus Syraks vishet 34:19–20 Gud visade mig denna passage för att skriva ned den

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message