DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har kallat dem som inte känt till Mig för att lära känna Mig och älska Mig

30 maj 2016

O Gud, så God och Vänlig, kallade Du på mig?

Vassula, Jag har hållt Mitt löfte till dig; kommer du ihåg detta löfte? Mina löften ger liv till alla dem som läser Mig; på den tiden när Jag kallade på dig för att omsluta dig med medkänsla och ömhet; Jag var din tröst när du anklagades och prövades; älskade, tänj inte på Mitt tålamod när vi ska mötas på detta vis! var Mitt kärleksfulla Eko, och Jag kommer att ingripa medan Mina barn lyssnar till ditt vittnesbörd om Min Gudomlighet, om Min makt, Min Ömhet och den stora Kärlek Jag har för var och en;

fortsätt i dygd, och förbjud din tunga att döma; låt alla få se Mig i Dig; du har formats av Mig, upplärd av Mig i nåd för att växa i Mig; tvivla aldrig på Min Närvaro i alla lägen! fortsätt längta efter Mig, det gläder Mig alltid; din längtan bedårar Mig; låt alltid din hand vara tillgänglig för Mig för att skriva ned Mina Ord;

tala om för alla att Jag inte har kommit med Min Spira för att döma någon, men Jag har kommit för att leda dem till att följa Mina Stigar och att sluta följa snedvridna stigar som leder till Döden!

Förbli i Mina Förgårdar, och Jag vill fortsätta beskydda dig; kom ihåg att Visheten var och är din Lärare; med kunskaper från Mina himmelska Gårdar, lyft dina ögon till Mig, din Räddare, lyft upp dem till Mig som har sin boning i Himlen, och förbli trogen Mina Ord; tillåt inte dig själv att falla i sömn, inte förrän du har återvänt till ditt Hem; tjäna Mitt Hus, i Mina Egna Gårdar, fortsätt sprida Mina Budskap; var inte rädd för de rasande vindarna; finn ditt skydd hos Mig när de kommer nära dig;

Jag är känd för att ge lättnad när du känner dig betryckt; din smärta, ditt elände, ge dessa till Mig! Jag Är är vid din sida; be om frid;

det jag ber om i Ditt Namn, för mänskligheten, övertygar dem inte helt, några övertygas, men många stänger sina öron...

kommer du ihåg Mitt Ords löften? de som du har byggt ditt hopp på och din kärlek för Mig? Har inte Mina Ord, som du fått, tröstat dig? och uppmärksammades inte Mitt löfte om nytt liv? var glad och håll Min Vingård fruktsam, 1 Jag är dess Vårdare, besök den ofta och kom ihåg att det var inte du som planterade den, Jag planterade den med Min Egen Hand; och Jag förde hit människor som inte kände Mig för att lära känna Mig och älska Mig, när de har smakat frukten i Min Vingård; med litet bidrag från dig, förvandlades de till Ljusbärare, Min mildhet mot dem visas genom den sötma som skörden från Min Vingård innehåller;

lägg märke till, Vassula, det är inte vilken näring som helst i Min skörd; vilket är Mitt Ord, som räddar alla från döden; kom ihåg, Jag har förberett för er ondskefulla tid, denna Vingård, och den som träder in i den kommer att smörjas på huvudet med Min glädjes olja, Jag skyddar honom i Mitt Hjärta, Jag lär ut Ord av Viset medan Jag viskar i deras öra Mina dygder och rättvisa vilket ger dem anledning att förstå varför de ska följa Mig på frihetens stig, och hur de ska hylla Mig;

vad skulle Ditt Hjärta älska att få höra från dem, Herre, från oss, i gengäld för allt vad Du har gjort för oss? och för all godhet utbroderad med kärlek som Du har visat oss i Din Oändliga Nåd och Din Gränslösa Godhet?

visa er uppskattning genom lovsånger om Min Godhet, barn! Min Faderliga medkänsla rörs av det; hör Mig: var glada! jubla! säg Mig: har ni någonsin hört att Jag varit motvillig mot Min hjord? skapelse, idag, som aldrig förr, sänder Jag Min Heliga Ande över er för att tala i era hjärtan, för att trösta er, för att rädda er;

Mina manifestationer i denna Vingård kommer att föra Mitt folk tillbaka till Mig; alla som träder in i denna Vingård blir ett folk välsignat av Mig; de blir en del av Min räddningsplan, de blir en del av Mig; de skall arbeta hårt i denna Vingård tillsammans med dig, men inte förgäves, de ska förkunna Mina under, och Min ära inför många nationer som alla dras in i Min Vingårds trädgårdar, så att även de blir renade och helade;

Åh Vassula, om du visste… om du visste hur Odjuret kryper ihop inför Min Plan, och vad Jag har gjort för dig och andra; tillsammans med tusentals myriader demoner har han lämnat sin domän, avgrunden, för att engagera dem alla i krig mot Min skapelse, och utvidga sin makt över dalar och berg, för att utföra sin destruktiva plan att radera ut mänskligheten; Min Plan kommer att skaka jordens grundvalar; så gå och berätta för denna generation att Gud är här, med oss, nu! se inte tillbaka, till vänster eller höger, se framåt vem som står framför dig;

be för fred, be för återuppbyggandet av Mitt Hus, be för denna generation att återvända till Mig; berätta för dem om Min Vingård som tar emot vatten från Livets Källa vilken ger evigt liv, välsignad av Mig, omskött med hårt arbete av Mig;

kom, vila i Mig; allt ditt arbete är inte förgäves, Jag har tystat många munnar som har svurit att tysta dig; var välsignad; ic


1Budskapen Sant Liv i Gud

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message