DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är känd för att vara mänsklighetens Lärare

30 november 2015

Herre! Du är vår själs glädje,
vår andes fröjd,
vår kropps ljus,
Ära till Dig min Gud, Fader för alla...

o kom, frukta inte! att höra dina ord behagade Mig; även om du är svag och reserverad gläds Mitt Hjärta; gläds över din fattigdom, Min Vassula;

Alla visioner som Jag har gett dig, alla uppenbarelser Jag andats in i dig har kommit från Min Visdom; inte från förnuftiga män, eller från den intelligenta eliten utan från Min Heliga Ande;

låt det här året passera så ska du få se vilket jämmer och lidande denna generation kommer att få skörda, och vilken panik det kommer att bli! Din generation verkställer planer som inte är Mina, på så sätt lastar de synd på synd; dödliga synder; skriv:

Idag som på Noas tid böjer Jag Mig ned för att varna dagens människor; när jag varnade dem för den flod de skulle drabbas av, ville de inte tro; idag, Vassula, har jag skakat Himlarna som aldrig förr i historien för att kalla länder till ånger; denna tids människor är tyranners söner, de tystade ned Mina Varningar från att nå ut att höras; ondskans despoter!

dotter! vad det smärtar Mig att se så många som fortfarande är i djup sömn! från start, från allra första början av Mina uppenbarelser till dig, bad Jag alla att återvända till Mig och leva heligt! ett heligt liv genom att älska Mig och älska varandra; detta var Mitt grundläggande budskap till denna generation, som ni har hört från början att ni ska älska varandra;

Jag säger er, utan en knoppande kärlek i era hjärtan är ni levande lik;

och nu, Vassula, vila ditt huvud mot Mitt Hjärta, och kom ihåg Mina Ord till dig, att Jag, Jesus, som kallade dig då har sagt detta en gång till… ja! Jag älskar dig med ovillkorlig Kärlek; beslutet att välja dig var Min Faders och Mitt val; Vi kom till dig för att rädda dig och täcka dig med Våra Välsignelser att gå dygdens stig, för att göra ett hem åt dig i Oss och Vi i dig; du behövde bara se dig omkring, lägga till all Kunskap din ande hämtade från Oss för att inse vilken nåd du fått genom att acceptera Vår Kallelse och ärva Vårt Rike; Vi behövde bara ett ångerfullt och svagt hjärta för att fylla våra instruktioner i detta hjärta och på ett intimt sätt äkta det med Oss...

Min Fader och Jag blev din personliga Lärare; Jag är känd för att vara mänsklighetens lärare, 1 så du är välsignad som har blivit instruerad om Min Lag av Mig och tagit emot Vår Frid så att du aldrig ska känna dig övergiven; i Kärlek har Vi smort dig; du är Vårt barn som växte i Oss; Vi formade dig till att vara stadig och Vi gladde Oss åt din intighet;

Min sång handlar om godhet och rättvisa, Min sång är till för er alla att sjungas i evighet; kom alltid med sång och glädje inför Mig; krön Mig med kärlek och tillåt inte er fiende att rycka upp er grund i Mig; Jag svarar alltid på era böner och förser er med vad som är bäst för er; Jag sänder alltid mer föda än vad ni kan äta; kalla på Mig när du vill, Vassula, ditt arbete under dessa trettio år kommer att kompenseras precis som för alla dem som har arbetat för samma Rättvisas sak; Himlen glömmer inte; allt som du gör för Min Skull räknas; ensam är du inte! Kärleken är alltid nära dig... ic


1Jag hörde då: par excellence – överlägsen

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message