DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har kommit till dig för att uttrycka Mina önskemål som Jag har för Min Kyrka

13 december 2015

Herre, bortse från min svaghet och min uselhet, se istället till den kärlek för Dig som Du har uppväckt i mitt hjärta;

O Herre, vänlig och mild,
Du har tagit in mig i Dina Himmelska Gårdar
för att invitera mig till Din Överdådiga Festmåltid,
mata mig med Himmelsk Manna,,
Du har krönt min fattiga själ
med Din outsägliga Kärlek;
Du har sett in i mitt hjärtas fönster
Din Blick har fått det att blomstra,
återupprättat varje del av det;
Dina Ord har bedårat mitt hjärta,
och fått min själ till att ropa ut:

Herren i sitt Förbarmande gav mig pånyttfödelse, för att utvinna ren myrra från min mun för att hedra Honom, för att prisa och sjunga för Honom...

och Jag, Min älskade, har krönt din själ med safirer; ibland har Jag isolerat dig för att ha dig för Mig Själv; oh ja! du behöver inte se dig om för att leta efter vänskap, är inte Mitt Ljus tillräckligt för dig? vilka behov har jordiska intressen tillgodosett hos dig? Jag har avskilt dig från många saker som bekymrade Mig även när du ibland var omedveten om dig själv, du kämpade för att hålla fast vid dem, eftersom ditt kött är svagt, Jag, din Kung och Gud, har övertrumfat dina önskningar, önskningar som förförde dig; Jag vill ha Mitt kärl för Mig Själv, Jag vill ha Mitt kärl rent, Jag vill att Mitt kärl skall innehålla essensen av allt gott!

för Mina Intressens skull drev Jag bort all slöhet och alla andra svagheter som du eventuellt hade; Jag ersatte dem med Min Andes gåvor; Vassula, även om några av dina förtryckare fortfarande låter sitt missljud höras och visar sin upprördhet över Mitt språk, och ännu mer upprördhet över det val Jag gjort, be gärna för dem så att de kan få ta emot den glädje Jag ger till de ångerfulla hjärtan när de öppnat sina hjärtan för att ta emot Mig, för att ta emot dessa Budskap som upplyser hjärtan, dra dem närmare Mig än någonsin; när Jag än gång har återupprättat dessa hårdhjärtade personer, skall Jag återställa deras redbarhet, genom att förena deras så fattiga själ med Mig; när deras laster till sist blivit utrotad, äger Jag dem; och vad som en gång var en besudlad jord, kommer nu att välsignas, renas och läkas, befriad från all ondska! detta är Min Vishets Vägar;

blomma, var som en radar för att fånga upp ondskan när den kommer inom din räckvidd;1 var en vacker själ! Min närhet till dig kan vända din själ till en vacker själ för att tillåta Mig att invadera din själ med Mitt Ljus så att det lyser på dig så när de ser dig, kommer de att se Mig, och låt vår förening vara komplett på så vis att när du rör din hand, blir din hand Min Hand, Mina Ögon kommer att vara i dina ögon;

låt alla som inte vet lära sig att det anstår ingen att komma nära Mig, er Gud, men Jag, som är Brudgummen till hela Min skapelse, alla som är förenade med Mig, blir brud åt Mig; och kommer att leva ett Sant Liv i Mig; Jag är den enda som erbjuder Liv;

ändå, jag som är så obetydlig, är det häpnadsväckande att Du, inte bara såg på mig, utan Du uppenbarade Dig även för mig! den dag som är idag kan jag fortfarande inte fatta eller förstå detta! hur kan det vara att denna Gud, så Ärofull, odödlig i Sin Prakt har sett på mig, uppenbarat Sig Själv för mig, talat till mig, och sammansmält Sig Själv med mig i Sin Omfamning; det är svårbegripligt!

ah, Vassula, Jag är din Fader, din Skapare, skulle Jag inte älska Mitt barn som Jag har skapat? Du tillhör Mig; alla tillhör Mig! Jag är verkligen i er och ni är i Mig; Mitt Hjärtas själ, var förvissad om att Jag kommer att slutföra Mitt Verk i dig, som överträffar din förmåga;

upphör inte att svara på Mina Kallelser, och tröttna inte på att skriva Min Kärlekshymn; låt Mina Ord vara som eld, passionens eldslågor; ja! 2du har inte förstått när Jag sa förut att du skall tjäna Mig med hängivenhet; passion kommer efter en sann omvändelse, uppslukar dig med kärlekens lågor, lidandets flammande eld, för Mig, din Gud och din önskan att behaga Mig, och en önskan att känna Min Närvaro; hänförelsens lågor som värmer ditt hjärta för att törsta efter Mig din Gud, lidande för att göra Mitt Namn känt, passion som eld sprungen ur den Helige Ande och önskan att endast göra Min Vilja, Min Vilja som bett dig att förnya Kyrkan, att smycka den med Mina Kunskaper och att ena den;

Jag har kommit till er för att uttrycka de önskningar Jag har för Min Kyrka; Jag är Gud, Skaparen och Jag säger dig att genom Min Makt kommer jag att fortsätta stärka denna blomma som är ingraverad på Mig så att ingen kan utrota den, kväva den, eller trampa på den, inte ens genom den värsta orkan som Min fiende, Satan, kunde tänkas resa mot Mig; Jag har planterat dig i Min Kropp, där dina rötter är solitt rotade och blir väl närda; mättade med Mitt Blod, förstärkta med Mitt Ljus och skyddade av Min Hand; Mitt beskydd över dig kommer att vara konstant…

Du har älskat mig på ett outsägligt sätt trots att jag är ovärdig, för att visa för hela mänskligheten Din Kärleks storsinthet, en ovillkorlig Kärlek; en Kärlek som fyller själen med glädje, en faderlig Kärlek som får en att offra allt för frälsningens skull...

Låt lidandet, för att förhärliga Dig, min Herre, förbli i mina ådror, den outsägliga törst som Du har gett min själ, för att göra Ditt Heliga Namn känt, låt den öka i mig;

således, var Min Kärleks- och Enhetsapostel; förbli i Mig och Jag kommer att förbli i Dig, lev i Frid, ge Mig alltid din tid! ic


1Jag gillar när Jesus använder moderna ord och det vet Han! Han vet att det får mig att le, även skratta och så gör Han det nu och då för att behaga mig.
2Jesus påminner mig om det Han sa 23 maj 1987 för att jag äntligen ska förstå. Då sa Han: ”om du skulle tjäna Mig, skulle Jag i dig uppenbara passion och ingenting annat;” Utan att förstå upprepade jag: ”passion.” Han sa: ”ja, passion;”. Till slut förstod jag att, ja, Han älskar oss med passion och när jag tjänar Honom gör jag det med ett brinnande engagemang, kärlekens låga, brinnande att behaga Honom genom att göra Hans Namn känt liksom den Oändliga Nåd och Kärlek som Han har för oss.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message