DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Herren vill att vi ska var förtroliga med Honom

10 augusti 2015

dotter av Egypten, frid vare med dig; I din ungdom vägrade du att lyssna till Min Röst; men i Mina Himmelska Boningar sa Jag: ’Jag tänker dra henne till mig innan hennes hår blivit grått; inom kort tänker Jag välsigna och smörja det som en gång var en orättfärdig varelse:

ja, detta är Min Plan med henne; sedan ska Jag från ett ofruktsamt träd förvandla henne till ett livfullt träd med hälsobringande löv; Jag säger även till dig som en av Mina elever; var inte rädd, väx till i din Lärares fotspår, Jag vill att du ska vara fullkomlig! var inte rädd för de som utifrån sitt eget intresse vill försöka göra dig modfälld, dotter, det finns ord i Mina Budskap som ännu är dolda, men det kommer en dag när det som var undangömt ska komma fram i ljuset och det som ligger dolt skall bli avtäckt;

Jag säger detta till dig för att när någon försöker tolka Mina ord, gör fel, ja, dessa uttryck som ännu ligger I mörkret, för att deras tolkning av dessa är fel; detta frö som jag sått i dig ska rädda många själar; därför, lär ut det du har förstått genom Min Andes Ljus;

Vassula, Jag har hört dig säga; ’Herren vill att vi ska vara förtroliga med Honom;’ har ingen ännu förstått hur jag omhuldar din förtrolighet med Mig? Vad sa Jag sedan till Simon som bjöd in Mig till sitt hus och blev chockerad när han såg Maria vara förtrolig med Mig? Ja sa, ’Simon, du har inte välkomnat Mig genom att hälla vatten över mina Fötter, men hon har vätt Mina fötter med sina tårar och torkad dem med sitt hår; du kysste inte Mig när jag kom in i ditt hus, men hon har överöst Mina fötter med kyssar hela tiden, du smorde inte Mitt huvud med olja, men hon har smort Mina fötter med balsam;’

- säg Mig, vad är religion? Religion är när du har lovat Gud att vara Honom hängiven, förpliktigad till Gud, fylld med tilltro och förtröstan ända tills slutet kommer, men inte utan inre kärlek; för kärlek förlåter dina synder; kärlek är människans beständiga kallelse; så ingen ska bli förvånad när Jag samarbetar med dem som älskar Mig, med alla dessa som Jag har smort och kallat att vara mina profeter, och för andra ändamål;

ah, det är ännu en sak; Jag hörde en vän fråga dig som Jag vill ge ett svar: ‘om Gud är god, varför finns det då så mycket lidande?’

genom Min gudomliga makt har Jag givit er allt som ni behöver I livet – för att vara lyckliga – men, hur många i denna värld visade Mig sann tillgivenhet? Tillgivenhet saknas, och då den inte finns där, gör detta att ni fjärmar er från att lära känna Mig och förstå Mig;1 Jag har kallat alla genom Min egen härlighet och godhet för att vara goda; Jag har aldrig upphört med att ge er gåvor, gåvor som möjliggör för er att dela den gudomliga naturen, fly från syndfullheten i denna värld fylld av moraliskt fördärv och osedlighet; men kärlek saknas i denna värld, ersatt av alla sorters synder som är självdestruktiva, inte bara i era själar utan även i era kroppar; ni lider på grund av era egna fel, och era egna handlingar…inte Mina;

Jag är er Tillflykt, er Frälsare och ert Fäste! När någon ropar till Mig, var så säkra, Jag är med honom…ic Kärleken älskar er...


1 Med andra ord är det på grund av vårt avfall som vi lider och dör, såsom Vår Herre har sagt i det förflutna, Vi förgör oss själva.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message