DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

22 juni 2015

Frid vare med dig ; inse till fullo, Mitt barn, vad som är Min avsikt med att ha kallat dig; genom nåd har Jag öppnat dörrarna till Mina Himmelska Boningar, för att lära dig, för att smörja dig, för att forma dig till en apostel.; Jag har ristat in varje ord från Mig i ditt hjärta; kom ihåg Min undervisning: att alla dina handlingar måste göras med kärlek! Förfoga inte över någonting som inte kommer från Mig och som inte är i enlighet med Min vilja; tro aldrig, när du inte hör Mig eller förnimmer Min närvaro, att Jag försiktigt skulle ha ändrat Mig! Min plan med dig grundar sig inte på vanliga människors planer; den avsikt Jag har står väldigt långt ifrån någons framhärdanden;

Jag är den Levande Guden, Allsmäktig, och Mitt Ljus sprider sitt sken och upplyser ditt hjärta med Min Närvaro och Min Kunskap; alla dina svårigheter kommer att bli kompenserade; och Jag kommer att fortsätta att visa Min Härlighet på ditt ansikte; Mitt Ansikte på ditt; så att de blinda må tro; även om Jag kommer att hålla vissa av dem i ett beslöjat tillstånd för att inte kunna se;

ja, genom nåd har Jag valt dig för att predika enhet och förening, och att kalla alla till omvändelse; därför, Mitt barn, vänta inte med att tala om Min tillgivenhet som Jag känner för varje själ, och den stora Kärlek Jag känner för alla! Jag är Kärlek, Jag, Jesus, välsignar dig Mitt barn; ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message