DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Detta är min sista varning

8 December 2014

Min Frid ger jag dig; (…) lyssna nu på Mig:

Min Vassula, denna gåva att kunna höra Mig och att din ande dväljs i mina Himmelska Boningar, nära Min Tron, är för att kunna rikta dig till Mitt Folk från alla nationer och trosinriktningar; du förstår, detta är Min sista varning; Jag har sagt i de Himmelska Domstolarna: “Jag skall visa Mig för Mitt Folk på detta sätt, och hela nationer skall höra Mig via en dotter som Jag valt, en dotter av Egypten, landet som uppfödde Mig… landet som skyddade Mig från döden, välsignat vare Egypten, Mitt folk, landet som Jag alltid kommer att vårda i Mitt Hjärta;”

I Min Plan var Jag fast besluten att närma Mig dig, dotter, för att trösta dig och undervisa dig med Visdom; Jag gladde Mig åt dig, även om du ännu inte förstår varför, Jag gladde Mig åt att se dig i Mina Händer; Jag sa: “Jag ska spåra en väg för henne, en väg som inte viker av från Sanningen; för det gemensamma bästa för Mitt folk; Jag tänker undervisa ett stort antal människor på ett klokt sätt för att de ska kunna ta emot lärdomar direkt från Min Mun; Min Röst kommer att höras som kaskader av rinnande vatten; Min vänskap, som läkande örter; varför, Min tröst kommer att ges till många; Jag tänker stötta Mitt Folk; under denna livstid kommer Jag att göra Min närvaro känd och Jag skall leda Mitt folk och hela nationer på detta sätt;

Jag har känt till, Min Vassula, de svårigheter du skulle stöta på för Min Skull; det är därför Jag sa till dig att Min Gåva till dig inte kommer att upphöra och att din belöning kommer att bli din tillåtelse att kalla på Mig närsomhelst på detta sätt, och att Jag alltid kommer att Svara dig; en gåva som skiljer sig från alla dessa som Jag har utvalt.

Jag har rest med dig genom vildmark; så låt Mig nu gå vidare med Min plan genom dig, tillåt Mig att använda dig som Mitt Eko så att jag kan fortsätta påminna Mitt folk, innan Min Faders vrede sönderdelar denna värld, den kungliga värdigheten var deras, ja, alltsedan den dag Jag skapat er alla;

upphör med att ösa ert förakt över Mig, er Gud, omvänd er och ert hjärta, skapelse, och närma er inte Mig bara när olyckor och svårigheter drabbar er; upplyft era hjärtan till Mig och Jag skall hela dem! Ah, dotter, Mitt Hjärtas glädje, var ett med Mig!

Min mun kommer aldrig att upphöra med att prisa Dig och längta efter Dig;

Jag är er orubbliga Tillflykt, mina älskade, tillfredsställ Mitt Hjärta och älska Mig; ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message