DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Detta är den Tid då er tanklösa generation behöver föda från ovan

4 februari 2015

Min Vassula! fick du inte föda ur Min Hand?

jo, Herre, jag blev livnärd från Din Hand...

ja! blev du inte upplärd i Mina Gårdar med Vishet?

jo, det också, Herre, prisad vare Ditt Heliga Namn, Din styrka råder över allt

Mitt Hjärtas glädje, fortsätt bearbeta denna skörd tillsammans med de vänner Jag har satt vid din sida och var inte rädd!

Satans plan var från början att förstöra Min plan med dig, skyndsamt försedde han de människor som inte söker Min Närvaro med fräckhet, våld, arrogans och högfärd; Jag är Härskaren över allt; hör, du har funnit nåd inför Mina Ögon, och Min Kärlek stödjer dig varje gång du håller på att förlora fotfästet; Jag är din Klippa;

du förstår Vassula, detta är den Tid då er tanklösa generation behöver föda från ovan; de har blivit vilseledda och har glömt Min Härlighet och sina rötter, de förolämpar även Min Ära! Jag tycker mycket synd om dessa unga själar som har förlorat sin tro, de är sålda till Satan! Avgrunden fylls ständigt på med stanken från död, och som en jättelik smältugn som fylls på, förmörkar röken från Avgrunden, himmel och jord för var minut som går… den smärta Jag upplever är bortom mänskligt förståelse; deras förnekelse av Min Närvaro och Min Helighet vittnar mot dessa själar;

O Mitt folk! Mina ungdomar, styrda av Satan, förledda av honom, ni är på väg mot er undergång! men, hör Mig: Jag kommer att fortsätta att låta Min Ande strömma ut över hela mänskligheten i era dagar för att förnya Min skapelse; det händer nu;

Ja, Herre, Du har gett oss inblick och förståelse för att inse och uppfatta allt detta; men varför har inte de lärda förstått att detta är den tid då Du förnyar Din skapelse?

dessa ting är gömda för de stora och högt talande och visas endast för de ödmjuka, de ångerfulla och enkla hjärtan! detta är den tid - nu närvarande - då Jag, Gud, har sagt att Jag skall leva bland er på ett nytt sätt; 1och att Jag kommer att skapa ett hem ibland er; 2 för detta är de Tider då Jag ska förnya hela Min skapelse! det här är Mitt nya sätt att närma Mig er alla; men nåde dem som förföljer Min Ande, de kommer att sluta i Avgrunden om de inte ångrar sig! Min Nåd ges frikostigt till den som ångrar sig! be för dessa själar, att de vidgar utrymmet i sina hjärtan för att ta emot Mitt Ljus i dem;

tala i Mitt Namn så att Min Ära uppenbaras i dig, liksom Min Makt; ropa utan rädsla, säg till alla att ’Gud är nära dig och älskar dig!'3

det var de första orden Min Ängel sa till mig!

ja, när någons hjärta berörs av dessa ord, kommer Jag att sänka Mig ned med kraft för att livnära dem som en herde livnär Sin flock; och Jag vill hålla dem intill Mitt Heliga Hjärta; så, Min Vassula, gå och vittna i Mitt Namn, Jag-Är-med-dig, fortsätt med vad du måste göra; 4 Jag är alltid med dig... ic


1Herren har alltid varit med oss i den Heliga Eukaristin, men nu, utöver närvaron i Nattvarden, i dessa Tiders Slut, tilltalar Han oss på ett nytt sätt genom budskapen, genom uppenbarelser och framträdanden som aldrig förr i historien.
2 Ap. 21
3Ord som min Ängel Daniel sade till mig i allra första början
4Packa min väska inför nästa mission

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message