DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

25 november 2014

- Jag kom rusande för att höra varför Vår Herre kallade på mig...

frid, Jag är din, Min Älskade och Min längtan står efter dig, kära själ; Jag har betrott dig med Mina Vingårdar 1 och när morgonen kom såg Jag att de slog ut och att deras blommor öppnade sig; alla är de unika och Mina, därför ämnar Jag leda var och en av dessa till fulländning;

Min enda önskan, medan du ännu var i din moders sköte, var Min längtan efter att få sända ut dig till alla länder, alla folk, för att påminna dem om deras Fridsfurste och att kalla på dem för att återvända, att återvända till Mig, att återvända till Jahves Gårdar där de hör hemma! Så skynda, Min älskade, tillsammans skall du och Jag vaka över våra Vingårdar, som en väktare i ett torn, och fånga rävarna som stryker omkring i natten för att skapa kaos i Mina Vingårdar;

ser ni hur Jag kommer? Jag kommer till er alla som en Fontän som gör Vingårdarna fruktsamma, som en Källa-Av-Levande-Vatten med strömmar av Renaste Vatten flödande från detta Hjärta 2; den som dricker av detta Vatten kommer aldrig att törsta igen, det kommer att förvandlas till en källa inom honom, flödande till evigt liv;

påminn Mitt folk återigen att Jag är Skriften, för Jag kommer från ovan och Mitt Ord är Evigt; därför, Vassula, vänta inte på mänskligt bifall, detta betyder inget för Mig, inte heller du bör vara beroende av mänskligt samtycke; Jag hade utsett många vittnen före dig; du är inte den första, ej heller den sista; Jag har sänt budbärare som vittnade om Sanningen i Mitt Namn; de kom alla som en upptänd ljuskälla och lyste upp det mörka i människors själar, så bli inte förvånad över att de förnekar dig i sin misstro; många av de så kallade rättfärdiga studerar Skriften, trots det känner de inte igen Mig när Jag strålande står framför dem; om de vägrar att tro vad Jag har skrivit i er Tidsålder, hur kan de då tro på Skriften?

Jag har sagt att innan Herrens stora Dag gryr, skall era söner och döttrar profetera, era unga män skall se syner, även den allra obetydligaste av er skall fyllas med Min Ande och Jag skall uppvisa förebud på himlen och tecken på jorden;

- tack Herre, för att Du, som har kallat mig, inte har lämnat mig, utan är med mig;

ja, ända till slutet som kommer att vara en början; Jag lever i dig liksom du lever i Mig, låt Mitt Namn bli känt i världen och fortsätt att vittna så att världen lär känna den stora Kärlek Jag har för dem; Sanningens Ande kommer att fortsätta leda dig och många andra til de ting som kommer; Han vill upplysa din väg med safirer, och folk kommer att fråga: ' vem är detta som stiger likt en strålande Sol?' och de kommer att känna igen Min Ande; 'dra mig ur nätet’, kommer några att ropa, 'Jahveh, Min Gud, hjälp mig och hela mig’, kommer andra att be; sedan skall Jag kalla dem alla att äta frukterna från Mina Vingårdar; där kommer de att lära sig att Jag är deras Fästning, deras Klippa och deras Frälsare, Ordet, deras Gud, den Enda som kommer att övervinna all ondska;

Som en Sol kommer Min Ande att påverka många själar, avslöja för dem deras skuld, och hur deras synder i deras elände har vanställt deras själar och hur ovärdiga de har blivit i Guds Ögon; Han kommer att öppna deras själars djup, bränna ner till roten alla deras onda böjelser; sedan när Min Ande har renat dem, kommer Min Kärlek att uppenbaras för dem; och Jag kommer ett ge dem mystisk Visdom, nådens smörjelse och Jag kommer att förena dem med Oss;

Sannerligen säger Jag er, om en människa tjänar Mig, ska hon inte titta bakåt, hon måste följa Mig, varhelst Jag är och vart Jag går och leder henne; den som förnekar Mig, avfärdar Mina Ord eller lämnar Mig på grund av svårigheter, kommer att få sin beskärda del; lev i frid, dotter, det är dig Jag vill ha; ja, Jag har sagt detta vid ett tidigare tillfälle, men Jag är nu beredd att komma till dig, men helt riktigt kommer Min Visdoms Kärlek att stödja dig i det fortsatta tjänandet av Mig; Jag erbjöd dig allt, Visdom och insikt, att leva för Kärlek och sprida frihet genom Mitt Ord till alla som villigt vill höra Min röst; må alla som varit borta från Mig, men som har hört Mina budskap, vara välsignade; Jag säger till er: frid åt er som var långt borta, och frid åt dem som fanns nära ; 3

Jag välsignar dig Min dotter, ic


1SLIG bönegrupper
2Jesus pekade med Sitt finger på Sitt Hjärta
3Jesaja 57:19

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message