DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

15 april 2015 (Långfredag)

Du besöker Jorden och vattnar den från Dina Källor som ger liv; Du fyller vår generation med andlig rikedom genom Din Helige Ande, Du har aldrig glömt oss;

våra bägare flödar över av Din Rättfärdighet som dämpar vår torka, Du förser vår själ med gudomlig manna, Du häller helig olja på våra ovärdiga huvuden, och i överflöd ger Du oss goda ting;

men vad har vi gjort? Vi har förstört de en gång fruktbara dalarna som Du gav oss i öknarna, vi förvandlade Din Livgivande Källa till torrt land, vi har utfört handlingar som har hädat Ditt Heliga Namn, vi fortsätter att göra onda saker; vi har lagt snaror på varje dygdig stig, vi fortsätter att svälja det bittra giftet från ormarna istället för den ljuva honungen från Din Mun, och ändå har inte Din Trogna Kärlek upphört att ösas över oss! Herre! Hur står du ut med oss?

Jag Är; ingen kan vara mer sann och trofast än Jag, din Frälsare; något större än Min Kärlek kan du inte hitta; se bara vilka under Jag har gjort med dig och hos alla de som lyssnat till Mitt anrop? Även med de som inte sökt Mig? Jag har talat och de har hört Mig;

Jag har sjungit denna Sång för att visa Min Barmhärtighet, innan Min Dag kommer, Jag kallade på Jorden för att lyssna till Min nya Sång, från öst till väst, från norr till söder, en Sång som föregår en allt uppslukande eld; Jag författade alla dessa ord för er generation, och Jag skulle vilja säga, till er utsvultna generation, för att leda er till ånger och rena er från era synder; Jag har varit ihärdig i Min Kallelse, men människan har i sitt välstånd övergivit Mig och allt det som är Heligt; den själ som Jag skapat för att vara lycklig är inte det, därför att ondska kan inte föda och förse era själar med lycksalighet; Jag säger er, Min Återkomst är nära förestående, men när Jag uppenbarar mig, kommer graven att vara deras eviga hem för de som lever i ondska och som inte har ångrat sig; och det kommer att vara den östliga vinden som kullkastar dem;

Jag har uppfyllt er med välsignelser och Jag öste Mina förtjänster över er, Vassula; Min omättliga törst för Kärlekens återkomst har förevisats er från den allra första början av Min Kallelse; Jag vände er uppmärksamhet mot Min outsägliga Kärlek så att ni skulle överge er otrohet, och som Jag sa för en tid sedan, så var du ett typexempel för din generation; ett förlorat får bland många med tomma ord som fyllde din mun; och istället för att straffa dig svarade Jag med förlåtelse och medkänsla; sedan, som en Brudgum som söker efter sin Brud, ledde Jag dig genom Mina portiker, inträdde i Mina kungliga salar för att lära dig och alla andra denna kärlekens sång, avslöjande Min rättfärdighet över hela världen, och de mest avlägsna delarna av världen har fått se Min Kärlek och Barmhärtighet;

Jag kommer snart för att döma världen, och ingen kan säga, att Jag inte har talat och varnat dem; i det förflutna, har Jag talat till era förfäder i en molnstod, undervisande och vägledande dem att följa Mina bud; idag, talar Jag till er på många sätt; Jag har ett stort antal sätt att närma Mig Mitt folk med generositet och vägledning; Jag adresserade denna generation med ett Poem, och Jag smorde alla själar som kom tillbaka till mig med glädjens olja;

Återskenet av Min Kärlek! Mina intressens bevakare! håll ut och Jag, Herren, ska fylla era munnar med honung och olja för att smörja Mitt folk och för att du ska förkunna dessa Ord i Mitt Namn; låt dina läppar yttra ord av Visdom och de profetior som Jag har gett dig;

o hur Mitt Hjärta längtar efter att Mitt folk ska lära känna igen Mig genom dessa Ord; be för dem och be Fadern att uppfylla dem med Förståelsens Ande! Så att de slutar att fråga: ’vad är detta? varför är det så?’ därför att Jag har skapat alla ting för deras utnyttjande och Jag hade ett syfte med alla dessa ting, så lyft blicken och se mot Himlarna och ära Mig; ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message