DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

17 februari 2014

Herre, vad mer kan man göra? Allt blir bara värre och värre!

åh! Vassula, du följer i Mina spår, Mitt Lidande; många av Mina herdar är fångar i sitt eget kött; de som predikar utan tro och ärlighet smärtar Mig; de inriktar sig på Min utsända endast för att försvåra; även när Mitt Arbete med dig har gett god frukt som kommit dem till del; dock går de fram med en och samma tanke i sina huvuden: och det är att ta avstånd från dig, men, vad helst de gör med dig, bär detta för Min skull med ödmjukhet och tålamod, saktmod och kärlek, på vägen Jag visat dig; du har fått nåd efter måttet på den gåva Jag gett dig;

be oavbrutet; Mitt barn, och var ett kärlekens vittne; be att din kärlek må öka och fyll dina händer med rik frukt; och när du framför Mina Ord, tala utan rädsla; ser du? Mitt Ord är trofast; Jag har sagt till dig att Jag alltid kommer att finnas närvarande överallt och många som lyssnar i din närvaro kommer att även se Mig; Mitt barn, Jag, Jesus, kommer att fortsätta att visa Mig på ditt ansikte!

alla som arbetar tillsammans med dig välsignar Jag, Jag välsignar dem för deras kärlek och deras trofasthet i detta Arbete; ondskan och syndfullheten hos denna generation kommer att öka Min vrede och Rättvisan kommer att visa sig genom Eld, som antänder städer, gator, allt blir ödelagt, symboliserande deras själars ödeläggelse!

Jag skall rena denna generation enbart genom Eld; de har förnekat Mig, förnekat Min existens, förnekat Min Lag; så gå ut, Mitt barn, och vittna för denna upproriska generation;

Jag välsignar dig i Min stora kärlek till dig, ic. Jag, Jesus Är...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message