DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

8 April 2014

Jag Är; Min plan med dig för spridandet av Mitt Rike och Kyrkans Enhet kommer att fortsätta med välsignelser; välsignelser som kommer att stärka dig, Mitt barn; om människorna har vägrat att lyssna till Mina varningar kommer de inte att kunna undfly sitt straff; vissa av dem förringar Mina Budskap och förringar dig och det överflöd av ljus som utgår från Vår enhet och den gudomliga förvandling som ägde rum i din själ;

Min kyrka behöver förnyas; om någon frågar: ‘på vilket sätt kan den bli förnyad?’ är Mitt svar: den bör återigen förnyas genom kontemplativa läror som undervisar själen om de gudomliga rikedomarna i mystikens visdom; så att hon till fullo kontemplerar Min Gudomlighet; själen kommer då att ledas in i bröllopskammaren, där Jag kommer att vänta, som en beslöjad Brudgum, döljande Min Gudomlighet och Kunglighet; Jag tänker tillåta en ren själ att lyfta den skimrande slöjan och upptäcka Min Kunglighet och Min Gudomlighet;

om Min Kyrka idag har upphört med att lära ut på vilket sätt en själ kan uppnå en förvandlande förening med Mig, er Gud, kommer det att bli svårt för någon alls att äga Mig och att lära känna Mig; Mitt barn, kan en själ bestå utan att Jag är förenad med henne? nej, därför att, Min elev, Mina Budskap ger liv, och det är en av orsakerna till att Satan är oroad och förleder många att vara rädda för dig och fördöma dig; tala om för dem att Min Ande flyr en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som väver ondskefulla intriger, som känner driften att göra ont, ett falskt vittne som ljuger med varje andetag, en man som sår oenighet bland bröder; och, vill jag tillägga, de som njuter av att göra ont;

reformerandet och förnyandet av Min Kyrka, är något som går emot den onde som vill att Min Kyrka reduceras till en öken! Och vad gäller era präster 1 som desperat behöver reformeras, vad bryr jag mig om att de svänger rökelse runt Mina ikoner, när vad Jag behöver är rökelse från deras hjärtan! De bär Mitt Namn, men har ingen kunskap om Mig som en levande Gud; Jag har givit dem tecken för att lyfta dödens slöja, men, Min syster, ingen ångrar sig; Jag kommer att fortsätta att rena dem 2 för att de ska erkänna Mig genom sina prövningar;

sexuell sedeslöshet är en synd mot era kroppar vilka är Den Helige Andes tempel; men idag har ert land tillsammans med andra länder blivit en skökas boning; Jag har präster som räds att deklarera denna synd och använder kompromissr istället; detta är Satans tid; Mina Budskap förkunnar Sanningen om lösgjordhet, detta är vad som måste praktiseras;

Att acceptera Mitt Kors är svårt för många, det är därför de är svaga för kompromisser; hur ska dessa 3 kunna ändra sig efter döden? Hur förmår Jag intensifiera Min Kärlek i dem när deras hjärtan har hårdnat så? Hur kan det komma sig att deras hjärtan är så långt från Guds Visdom som är känd för att uträtta underverk och som kan manifestera sig i vem som helst som Gud utväljer, då han omvandlar deras själ till att bli full av iver mitt i deras självförnekelse, kunglig mitt i deras fattigdom, en genomträngande blick i deras saktmod?

har någon sett att genom din självförnekelse så upplyfte Min Kärlek dig till att bli min budbärare, så att du evangeliserar och undervisar öron som är beredda att höra? Och såsom Min Närvaro är med dig, så är Mitt Ljus över dig, täcker dig och din omgivning; Mitt rena Ljus strömmar ut, expanderar, undervisar och omvänder;

många av dem hör talas om Min Kärlek, när du läser upp Mina Budskap för dem, många upplever att Mina Ord är en Livgivande Källa; så ett uppvaknande sker vilket medför att de törstar efter att få veta mer om Mina sublima mysterier, om Min Gudomliga Kärlek och om Min sötma vilka är dolda i Mina djup; vad har man förstått, om Min Kyrka idag har intellektualiserat dessa mysterier? Mysterier som jag är villig att uppenbara i dina dagar med enkla ord och med klarhet, genom detta instrument, som jag har utvalt?

dödens fasor finns alldeles runt hörnet och Mina Änglar darrar av bävan när de ser den Allsmäktige om hur Han i Sin vrede kan låta sina Hand falla över detta ondskefulla släkte;

Jag gråter tårar av Blod, när Jag ser hur, trots Mina tydliga tecken till er alla, Mina herdar fortfarande jagar dem som Jag sänder och hur de med högmod hånar Mina Händers Verk; de förblir döva inför Mina Kallelser, döva för Min gråt, men snart, ja, ert snart, kommer jorden att sättas i brand, som vid tiden för Sodom och Gomorra som Mina Fader omstörtade, sedan ska Jag visa Min Härlighet genom det Östra Huset; 4

idag har Jag försett det Huset med en beskyddande Ärkeängel 5, för att leda det Huset till att bli till exempel på Min Helighet; en gång i det förflutna, var detta Hus ett förlorat får; dess herdar vanhedrade, bestraffade, och många dödades; en enorm förödelse fyllde detta Hus och dess invånare; Jag har utvalt denna nation till att ära Mig; helgade av Mig, kommer Min Hand alltid att vara med dem; och alla kommer att frukta dem då de kommer att reflektera Mitt Ljus; Mörkret kommer att frukta Min Strålglans; o ja, för Jag har välsignat denna nation så att den inte faller igen och blir slavar under omoral och passioner som kommer från demoner; Jag kommer att skydda detta Hus från att imitera andra nationers onda vanor;

med rättrådighet och dygd skall Jag leda dem till att vandra med Mig; till att respektera liv, o ja! Jag skall vägleda detta Hus i Mina Budords spår och nej, Jag kommer inte att tillåta er 6 att irra bort från Mina Budord; fortsätt att värdesätta Mina löften i era hjärtan; fixera blicken mot Himlen, för Jag, Gud, är er garant; behåll Min frid, Min Vassula och håll hårt i Mig; låt Mig vara den förste; Jag välsignar dig, barn; ic


1 grekisk ortodoxa präster
2 hela Grekland?
3 dessa människor
4 Den Ryska Kyrkan
5 Ärkeängeln Mikael
6 Rysslands Kyrka

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message