DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Budskap den 14 januari 2014

- Hur ska jag kunna tacka Dig för allt Du gjort för mig?

blomma, som Guds älskade dotter har Jag gjort det möjligt för dig att växa i Mig, så att Jag bor i ditt hjärta och låter dig mogna i Mig! Jag gjorde det för att visa för detta släkte och framtida släkten Min Godhet och Nåd, hur utomordentligt rik Jag är i Nåd.

- Låt Din givmildhet nå ut till alla som lever, jag kunde säga mycket mer och ändå skulle det inte räcka till! 

var som en eld, brinnande av kärlek till mitt folk, dotter, Jag skall ge dig tillräckligt med styrka så att du kan förhärliga Mig; Mitt Arbete i dig är inte avslutat, Jag har fortfarande melodier för Mina Budskap till detta släkte, profetiska ord och bysantinsk undervisning;

Du är arvinge till dessa Budskap, ingen har rätt att överge dig; Jag säger dig, de som profeterar emot dig kommer att få sin rättvisa dom i Mina Gårdar; om de inte lyssnar och ger akt på Mina profeters ord, som Jag aldrig har tröttnat på att sända er, kommer Jag att handla strängt med dem, så som de förtjänar! Mina Ord, Vassula, måste tas på allvar av dem som hittar på lögner! Deras tänder är spjut och pilar, deras tunga ett skarpt svärd! Min Vassula, Jag har sett hur ovänligt somliga av dem behandlar dig, hur de glömmer att Jag, Gud, sjöng för dig i Mina Änglars åsyn, Jag smorde dig och formade dig; Jag har smyckat din själ med Vishet och undervisning för att du skulle se till Mina intressen; välsignad är den som lyssnar till Mig;

Församla Mina trogna, dotter, och allt du skrivit med Mig, låt Mina Ord bli kända! Förstår du? Tiden är inne att avslöja Mina Ord; kom, Jag älskar dig, dotter, älska Mig och fortsätt att förkunna Mina Ord för alla folk – Jahve är Mitt Namn; Jag, Gud, kommer aldrig att svika dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message