DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

5 november 2013

frid vare med dig; Min glädje är när du kommer till Mig, på det vis som Jag tillåtit dig att vara hos Mig, nära Mitt Hjärta; detta är Min glädje; akta dig för människor som utsätter dig för sina giftiga pilar bestående av ord och tanke; be för dessa själar; skriv nu budskapet Jag gav dig i Kyrkan 1:

"säg dem att de är Mitt Hjärtas Glädje, Jag är deras Fader.... Jahve är Mitt Namn..."

allt Jag behöver höra från er är det du precis sa till Mig:

'Jag älskar Dig, Herre...'

älska Mig och ära Mig

AlphaOmega

gå i frid och gör Mitt Namn känt...


1Detta budskap gavs i form av ett talesätt medan vi var i Kyrkan med mina vänner nära mig

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message