DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

6 december 2013

Frid var med er;

allt är mörker för de som inte vill se, 1 Jag har kallat på dig, Min duva, för att återuppbygga Min Kyrkas murar; du har blivit kallad att vandra i Mitt Ljus; Jag dolde inte Mitt Ansikte för dig i syfte att försköna din själ;

välsignad vare du för allt som du har gjort för Min Kyrka; Jag ska formera Mina gåvor till dig, så att Min Kyrka genom dig kommer att frodas likt markens gräs, fortsätt att noggrant lyssna till Mig, din Herre, och Jag kommer att noggrant lyssna till dina böner; för Min talan med uthållighet; Kärleken älskar dig! ic


1 en person som förföljer mig med förtal och smädelser

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message