DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

23 september 2013

(Angående boken 'Heaven is Real but so is Hell':)

åh, Vassula, att verka för Mina Budskap även på detta sätt skänker Mig ära; Jag är närvarande; Jag kommer alltid att upphöja dig till Mig; kan en sten känna någonting? hjärtan som har stelnat kan inte känna någonting, bara ett hjärta av kött kan vara känsligt för Min Närvaro;

dina trakter är ödsliga och förtorkade och i trängande behov av barmhärtighet; en anda av välvilja behövs, en anda av hopp behövs, så vem kan väga Mina avsikter och rådfråga dem? vem ger förnuftigare vägledning än Jag och vem är människa nog att bota det obotliga om inte makten ges åt dem av Mig? vem som än förbannar Mitt Verk kommer att förbli i det svartaste mörker och det i evighet! varje sätt på vilket du presenterar Min Helighet och Min generositet, och därigenom uppenbarar Mig som en ömsint Fader en kärleksfull Make, som er Räddare och Frälsare som er Vän, men även som er Domare, skänker Mig ära;

gå i frid, Jag Jesus, är (även just nu) med dig ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message