DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Budskap från Jesus Kristus den 17 september 2013

17 september 2013

Min frid ger jag dig, blomma; (…) fortsätt att förstärka Min Kyrka genom att föra samman herdarna! Alla Mina herdar gläder Mig och ärar Mig när Jag ser dem samlade tillsammans för att befästa enheten; men de som är illasinnade i sitt hjärta är bittra för Mig;

- Herre, de upphöjde Ditt Heliga Namn;

De har sannerligen upphöjt Mig och deras lovprisning har nått Mina Öron;

Vassula, vet du vad det betyder att: ‘Han gav dem vatten från den hårda klippan, och från den hårda stenen släcktes deras törst?‘ det betyder att Jag var och är den som vakar över deras själ trots ödemarken som omger dem, på grund av avfallets brännande vindar, Jag har gett dem vatten i ödemarken; Jag har och kommer att hålla dem nära Mitt Hjärta i skydd från ormen i denna förödelsens öken; Jag skall släcka törsten hos var och en som törstar efter enhet och mätta dem så länge som de visar sig ödmjuka och villiga att böja sig med kärlek; därför, Vassula, gör allt du kan för att leva ett Sant Liv i Mig;

lev i fred med alla; arbeta flitigt för Mig och ge inte upp för bagateller, ja! bagateller! för de saker du anser vara svåra förföljelser är småsaker för Mig; så jubla och var glad; den nåd som ges dig skiljer sig från gåvan som Jag har gett dig, förstår du, Mitt barn? Och kom ihåg: Gud tar aldrig tillbaka sina gåvor eller ångrar sig angående sitt val (Rom 11: 29) … Jag välsignar dina ansträngningar; Jag välsignar dina medarbetare som Jag har låtit komma till dig för att hjälpa dig; många av deras synder har tagits bort; glöm inte hur jag lönar dem som gör Min Vilja med kärlek och uppoffringar;

var och en som tjänar Mig, sin Gud, blir belönad... låt Mig åter påminna er alla: Min Kropp är Kyrkan; den enda Kyrkan; ni har alla blivit döpta i En Ande som ni fått att dricka; och alla ni som samlades, fastän ni hörde till olika delar av Min Kropp, ni fullbordade Min Kropp eftersom ni alla tillhör samma Kropp; ni vet det; men Satan basunerar ut sina hädelser i åratal nu för att ni skall fortsätta att vara splittrade, han fruktar att alla lemmar i Min Kropp försonas och kommer samman och enas;

han kämpar för att hålla er alla splittrade och göra Min Kyrka så svag att den tar obotlig skada; Jag har makten att ena Min Kyrka och hela Henne; Jag har sannerligen kraften att uppväcka de döda; Jag har Själv uppstått från de döda, men Jag behöver er vilja och ert medgivande för att göra detta; Jag behöver ert samarbete och Jag behöver er för att mjuka upp och böja er med sann ödmjukhet och kärlek! lämna er söndrings synd...

det finns några som inte känner Mig, inte heller Min Barmhärtighets storhet; till dessa säger Jag: i er hårdhet och ert mörker samlar ni olycka i ert hjärta och ert ljus flämtar i skuggor; akta er så att det inte dör ut helt och hållet!

Jag har sagt att Israels ljus kommer att bli en eld och att Jag, dess Helige, är en flamma som brinner och slukar tistel och törnen på en enda dag (Jes. 10: 17) idag säger Jag er: Jag har stått mitt i förödelsen under så många år på grund av er splittring, för många av Mina herdar har slutat att bry sig om hjorden; de har skingrat dem; ingenting är dolt för Mig; många har slutat att lyssna till Mig; ‘tala Herre’, dessa ord hörde Jag förr, idag säger de: ‘vem är som jag?’ deras oförskämda uppsyn vittnar mot dem; o vad Mina sanna herdar lider genom deras fräckhet och hårda hjärtan! ’Ni har ett hårt hjärta och en mantel genomdränkt av blod, er glans har lämnat er; utan fruktan kommer ni inför Mig och förolämpar Min Barmhärtighet och Mina gåvor som givits för er så ömkansvärda tid! lyft upp era ögon och se Vem det är som delar ut Sina gåvor till mänskligheten; alla ni som förkastar Mina gåvor som givits er genom Min Barmhärtighet, ni har avfallit, och därför har Jag beslutat att stiga ner och smörja era städer genom dem som Jag har smort och att komma till er alla och delge er Mitt Ord liksom i det förgångna, så att Mitt ord kan uppfriska er än en gång som dagg, och frälsningen kan spira upp än en gång; Min Kärlek kommer att bli till en eld som brinner och bränner bort tistlar och törnen på Min Väg;’

Jag skall fortsätta att breda ut Mitt Budskap Sant Liv i Gud, eftersom Min Nåds Ande har vilat över dig, lilla stridskämpe; kom ihåg hur Jag från början förutsade att Mina Budskap skall spridas ut och förökas som en skog av cedrar? Jag skall fortsätta att utbreda Min Ära; Jag skall fortsätta att stödja alla dem som hjälper dig med Mina

Välsignelser; också dem skall Jag bära på Mina vingar och även de skall få smaka Min Ljuvlighet; påminn var och en om att vara förenade med varandra så att ni kan vara förenade med Mig; låt dina begär endast vara för Mitt Eget Hus så skall Jag se efter ditt eget hus; lev i Mig och var i ständig bön; detta är vad du skall säga dem från Mig;

lär dig att fastän du, dotter, känner dig som om du blivit lämnad kvar på en öde ö, så frukta inte, Min Närvaro lyser alltid på dig; Jag, Herren, var och är alltid nära dig; Kärleken älskar dig! ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message