DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Kropp är stympad

21 juni 1987

Herre varför har så många människor glömt Dig?

O Vassula! Min Kropp är stympad ända till förlamning; Vassula, introducera bruket av ljus under Min Korsvägsandakt och fall på knä vid varje Station;/p>

(Jag var tyst...)

Vassula, Jag har talat,

Herre, vad kan jag göra?

ingenting, låt Mig göra allt;

(Ja, men ingen kommer att göra det när ingen vet om det!)

att ha tro är också en gåva från Mig Vassula, tro på Mig!

(Senare)

Nu när Du har förfört mig, vad ska det bli av mig?

vill du veta? Jag skall kasta dig ut ur Mina armar, ut i den landsflykt Min skapelse har blivit! du skall leva ibland dem!

Min Gud! älskar Du mig inte längre?

(Jag blev ganska bekymrad.)

Det var underbart att vara i Din Famn, och nu vill Du kasta bort mig!

O Vassula, hur kan du säga så!1

Mitt Hjärta sargas och sönderslits av att se dig bland all denna ondska; förstå Mitt barn att Jag offrar dig till att leva bland Gudlösa människor; Jag lider av att ha dig där ute i landsflykt; dotter, många kommer att försöka skada dig, Jag kunde stå ut med dina lidanden nu,2 men Jag skulle inte uthärda, nej, Jag skulle inte stå ut med att de skadade dig;

Vad skulle Du göra, Herre?

Jag skulle inte stå och se på;

Men varför har Du omfamnat mig och förfört mig, när Du nu kastar ut mig? Det är nästan orättvist!

(Jag skrek nästan!)

har Jag inte sagt att du skall bli Mitt offer? Jag använder dig; du är Mitt nät; ja, Jag kastar dig ut över världen; du skall fånga själar åt Mig; för deras frälsnings skull, Jag skall återlösa dem, detta kommer inte att ske utan att du lider; djävulen hatar dig och skulle inte tveka att bränna dig, men han kommer inte att röra dig, Jag tillåter honom inte;

(Det påminner mig om när jag häromdagen rörde vid den heta skorstenen på båten som just skulle lägga till. Jag lutade mig med all min tyngd mot den glödheta skorstenen med vänstra handen. Jag höll på att svimma av smärta. Hela handflatan var bränd och impulsen att doppa den i havet för att lindra smärtan var nästan oemotståndlig, men jag mindes att man aldrig ska doppa någon bränd kroppsdel i kallt vatten, eftersom det blir sår då. Under tio minuter gjorde det fruktansvärt ont och handen var röd och svullen. Men efter en halvtimma var allt över, ingen smärta, inget brännmärke, och den kändes precis som den andra handen. Den var helt läkt igen.)

barn, Jag vill inte se dig skadad; Jag älskar dig och av kärlek skall Jag välja Mina sätt att rena dig; Jag skall aldrig tillåta någon fläck på dig, förstå vad Jag menar;3

Herre, vad som än kommer från Dig ska jag älska, vare sig det är glädje eller lidanden.

älskade, ja, gör en himmel för Mig i ditt hjärta; vad Jag gläder Mig åt att höra dig säga detta, barn!4

ja, och varje lidande som du själv väljer, för att du tror att det behagar Mig, skall vara förkastligt i Mina ögon; du skulle bara bedra dig själv, det skulle vara att göra det för djävulen; inte för Mig; gottgörelser kommer att anvisas av Mig;

Jag älskar Dig och är helt beroende av Dig.

genom att älska Mig förhärligar du Mig, ja;

(Jag hörde Satan säga. “De ögonblicken är outhärdliga för mig!“ Han kunde inte uthärda mitt hjärtas glädje över Guds kärlek till mig, och min kärlek till Honom: att vi älskar varandra.)

det är som att märka honom överallt med ett rödglödgat Kors;


1 Jag kände ett styng av smärta i Honom.
2 Att vara delad: min själ i Hans Hjärta och min kropp i världen.
3 Det betyder: det lidande som Satan försöker åsamka mig kommer inte att förverkligas, men varje lidande som kommer från Gud skall förverkligas för att rena själen.
4 Gud kommer Själv att välja mina lidanden.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message