DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Handlingar

19 juni 1987

Vassula, handling, handling, Jag vill se handlingar; Jag gläder Mig över dina kärleksfulla ord, de är en balsam på Mina Sår, men det skall glädja Mig än mer att se dig handla! kom; Jag skall påminna dig om hur Jag arbetade när Jag var på jorden, och hur Jag lärde Mina lärjungar att arbeta på samma sätt;

Padre Pio arbetade som Du.

han arbetade åt Mig; Jag gav honom alla de där nådegåvorna för att ära Mig, och återupprätta Mitt Namn; att arbeta i Mitt Namn förhärligar Mig och renar er; kom ihåg, Jag lyser över var och en;

Inkluderar det sådana som jag?/p>

ja, också på själar som din;<

20 juni 1987

(Thailand)

så glad Jag var att få ta emot ditt ljus;

(Jungfru Maria.)

smycka Oss med kärlek, ta emot vår frid;

(Jungfru Maria sade dessa ord mycket kärleksfullt. Jag hade tänt ett ljus för Maria innan jag gick Korsvägens Stationer.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message