DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt Mig vara din Andlige Vägledare

23 juni 1987

Jesus, Du har varit min Lärare från första början. Men borde jag inte ha någon som andlig vägledare, som det heter, för att hjälpa mig lite? Hittills har jag inte haft någon, och de som jag har vänt mig till var antingen inte intresserade, eller upptagna, eller förskräckta. Ingen har sagt: “Mitt barn, gör si eller så,“ på ett vänligt sätt, och följt upp det. Den enda som gav en bestämd order sade: “Sluta, detta är inte från Gud, skriv inte, åtminstone på några dagar, och se vad som händer.“ Jag lyssnade på honom, jag slutade, men Din Hand lyckades skriva medan jag höll på med egna anteckningar, “Jag, Gud, älskar dig, glöm aldrig det.“ Du bemäktigade dig helt min hand och efter några minuter skrev du igen: “Glöm aldrig någonsin att Jag, Gud, älskar dig.“ Det kändes som att få besök i fängelset av någon som älskar en, en överraskningsvisit. Det var underbart!

Mitt barn, låt Mig vara din Andlige Vägledare; är Jag inte god nog för dig? Jag är Allt som fattas dig; Vassula, gläd Mig genom att förändra Min Korsväg något, genom att helt enkelt lägga till ljuset och visa Mig vördnad genom att falla på knä vid varje Station; Jag skall ge dig fler av Mina instruktioner i rätt tid;

Jesus, tack för att Du lät mig möta David.

Mitt barn, hälsa från Mig och fråga honom: får Jag använda Mig av dig?

Herre, har Du inte frågat honom detta en gång redan? Vad exakt menar Du?

med detta menar Jag, om han är villig att arbeta för Mig? Mitt Kors är tungt, vill du lätta Min börda en stund?

Ja, Herre.

kom närmare;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message