DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

17 juni 2010

frid vare med dig; gläd Mig genom att säga denna bön tillsammans med Mig:

Himlarnas Fader,
lär oss att proklamera fred
och förkunna frälsning åt länderna,
frälsning från ovan;

tillrättavisa oss inte med stränghet
för våra överträdelser
utan gör det möjligt för oss att se våra synder med Dina Ögon,
så att vi kan be om förlåtelse i ödmjukhet;

väck våra hjärtan till förening med Ditt;
kärleksfulle Fader,

Din Kärlek till mig har varit så rik,
alltid trofast;
skänk mig styrkan att vara fast förankrad
i allt som Du anförtrott åt mig; amen

så Min Vassula, låt Mig sjunga för dig, Jag finner glädje i möten1 som dessa, du kommer att ha dem till slutet; ic


1 Jesus menar: att vara med Honom på detta sätt

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message