DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

9 April 2004

Långfredag

Min Vassula, Jag är ditt hjärtas Följeslagare; förstår du? Jag låter dig följa med Mig till Floder som glittrar, på strålande stigar som ingen får beträda om inte i sällskap med Mig... vet du att Jag ständigt är med dig? ingen, Min Vassula, bedöms vara värdig att höra Mig eller se Mig; ändå blottade Jag Mitt Hjärta för dig i syfte att visa dig Min Vilja och att Jag Är den Jag Är; Jag har aldrig svikit dig, och Jag är glad över att du är medveten om vilket tillstånd du är i, om inte så skulle du ha förlorat Mitt Hjärta; allt Jag vill ha från dig är kärlek; kärlek för Kärlek; Min Själs välsignade, Min andliga gåva till dig är att du kan ropa på Mig när som helst och Jag kommer att svara dig; även när du finner att du själv inte förmår uttrycka Mina Ord, kommer Jag att tala i ditt ställe;

Jag, Min Vassula, har gett dig vägledning genom Bysantinsk undervisning för att du skall kunna nå de högsta nivåerna av kontemplation och nå fram till Mig... vaga och stela formuleringar är inte Mitt sätt att undervisa, men Min teologi är grundad på Sanning och gudomlig Kärlek - detta är Min teologi; Skaparen vakar över dina steg, och i ett nådens tillstånd låter Jag dig få vandra med Mig;

detta Upphöjda Ode, som så många i dag inte tillskriver något värde, utan lämnar dem utan en tanke, kommer en dag att uppfylla kosmos... kom, Vassula, minns du hur Jag återlöste dig på Korset? Jag älskar dig till dårskap, dig som Jag från tidens början har längtat efter att skapa till att dela Mitt Kors i förening med Mig, din Brudgum; oroa dig inte över vad som kommer att hända; var lycklig över att Jag har dig vid Min sida och att du är i ett gudomligt samtal med Mig din Gud;ic

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message