DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ett varningsbudskap till världen och till USA

7 februari 2002

Mitt Citadell, Jag har kallat dig för att tillkännage Min Återkomst; Jag har kallat dig för att uppenbara Min ofattbara Barmhärtighet för alla Mina barn som fortfarande sitter håglösa i sin egen värld av likgiltighet; Mina ihärdiga rop efter omvändelse har inte blivit hörda; världen sjunker nu ännu djupare ner i syndens dy och i dödens skugga; Min sådd är död av brist på bevattning; många av Mina herdar har svikit Mig och drar med sig miljoner själar ner i avgrunden och till undergång; kan någon säga: ”vi har inte blivit varnade; vi har inte sett något himmelskt tecken;” och de fortsätter att leva för sig själva ...

denna generation har blivit död för Mitt Ord och föredrar att leva för Satan, som ger dem allt som står i motsats till Min Kärleks Lag; frihet och rättighet kallar de det, men i verkligheten är de fångar hos den Onde; varje människa är nu rustad för krig; mörker härskar överallt i världen; deras onda hjärtan är bebodda av alla möjliga onda andar och bara inställda på Mörkrets Furste;

åt er alla har Jag gett tid och tillfällen att göra er av med elakhet och gudlöshet och att reflektera över Min Barmhärtighet under denna Nådens tid; Jag har oupphörligt, genom kungliga befallningar, visat er häpnadsväckande tecken och under på himlen, för att återuppliva er tro, men så många av er, särskilt i USA, har sedan de blivit uppmuntrade att slå in på dygdernas stig som leder till Mig och till det Eviga Livet, vänt sig bort ifrån Mig och Mina sändebud som är bärare av Mitt Ord; och med förakt har de förkastat Mig; både höga och låga har beslutat sig för att förstöra detta Verk;

Mitt Kejserliga Rike är alldeles utanför era dörrar, men är ni redo att ta emot Mig? med generositet och med kunglig frikostighet har Jag dukat en festmåltid med andlig föda för att återuppliva er ande; när Jag var där och väntade på er för att livnära er ur Min Egen Hand och rädda er från döden, vägrade ni att komma fram; så när Jag betänker er motsträvighet mot en sann metanoia,1 och hur ni i stället har visat fientlighet mot Mina varningar, framstår tidigare inträffade klagoscener2 som ingenting i jämförelse med de sorgfyllda morgnar som ligger framför er;3 sorgfyllda morgnar som ni drar till er med egna händer;

ert land härskar i fullständig motsättning till hela Min Kärleks Lag som skiljer sig från ert besynnerliga system av lagar; lagar som begår de mest avskyvärda brott så till den grad att inte bara jorden utsätts för fara utan också stabiliteten i hela kosmos äventyras;

så många gånger har Jag överlämnat Min Spira, till och med till icke–existerande varelser;4 idag ser Jag med sorg från ovan hur era planer kommer att vändas mot er själva; världen smakar redan frukten av sitt eget handlande, som provocerar naturen till att göra uppror med konvulsioner, ni drar naturkatastrofer över er och naturen kvävs genom ert eget själviska beräknande; Jag har kallat på er uppmärksamhet i åratal nu, men mycket få tog någon notis; denna rening som nu är som ett gissel över dig, generation, kommer att dra många till Mig, och de som föraktade Mina varningar kommer att vända åter till Mig i sin nöd; sedan, när allt detta har ägt rum, när varje icke-existerande varelse skall få liv, då skall Jag sätta eld på jorden och befria från gisslet; när Gud talar, får Hans Röst jorden att skaka;

Mitt Rike skall snart vara hos er, ty Mitt gudomliga besök är nära, och alla som har kallats att vittna öppet för varje invånare på denna jord kommer inte längre att tystas ned5, eftersom människor kommer att vara som törstig jord och längta efter Mina Ords dagg; och de kommer att vittna om den Högste Treenige Gudens verk, om Honom som de inte hade mött tidigare och inte heller sett med själens ögon; 

be enträget till himmelen att denna reningens tid inte blir lika hård mot er som mot Sodom och Gomorra;

Min Kyrka kommer att förnyas;

håll fast vid Mig, Vassula, för Jag har många av dina förtryckare bundna bakom Mig; lyft Mitt Kors över ditt huvud och förhärliga Mig, bekräfta Min makt; ic;


1 Ånger.
2Den 11 september 2001. Denna händelse hade förutsagts 10 år tidigare, September 11, 1991; en varning till oss för att leda oss till ånger.
3 Upp. 11:18: "Tiden har kommit att förgöra dem som förgör jorden.”
4 De andligen döda.
5 Upp. 11:11: ”Efter de tre och en halv dagarna kom livsande från Gud in i dem, och de ställde sig upp.”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message